Dynamický playlist

Playlist, ktorému priradíte isté pravidlá (napríklad skladby od istých umelcov alebo seriály s viacerými sériami). Keď do svojej knižnice pridáte položku, ktorá zodpovedá vašim pravidlám, automaticky sa pridá do daného dynamického playlistu.