výber položiek

Ak chcete vybrať jednu alebo viacero položiek (napríklad kontakty, emaily, súbory, priečinky alebo fotografie), vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Výber položky: Kurzor presuňte na položku a kliknite na ňu.

  • Výber viacerých položiek: Podržte stlačený kláves Command a potom kliknite na položky.

  • Výber viacerých položiek, ktoré sú vedľa seba: Kliknite na prvú položku, ktorú chcete vybrať, podržte stlačený kláves Shift a kliknite na poslednú položku.

    Môžete tiež kliknúť blízko prvej položky, podržať tlačidlo myši alebo trackpadu a potom potiahnuť cez všetky položky.