macOS High Sierra

Nastavenia Zväčšíť

Na zväčšenie celej obrazovky alebo zväčšenie oblasti, kde je umiestnený kurzor, použite panel Zväčšiť v systémových nastaveniach Prístupnosť.

Ak chcete otvoriť tento panel, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Zväčšiť.

Otvoriť panel Zväčšiť za mňa

Použiť klávesové skratky na priblíženie

Na zväčšovanie a zmenšovanie použite uvedené skratky. Napríklad ak chcete zväčšiť, stlačte Option-Command-znamienko rovná sa.

Na zväčšenie použiť gesto rolovania spolu s modifikátormi

Počas rolovania pomocou trackpadu alebo rolovacieho kolieska myši podržte stlačený vybraný kláves modifikátora.

Napríklad pri predvolenom nastavení trackpadu podržte stlačený kláves Control a potiahnite dva prsty nahor (zväčšenie) alebo nadol (zmenšenie).

Vyhladiť obrázky

Vyhlaďte vzhľad zväčšovaných obrázkov.

Zväčšenie sleduje pohyb kurzora

Zväčšte oblasť, v ktorej sa nachádza kurzor klávesnice.

Povoliť zväčšenie Touch Baru

Ak má váš Mac Touch Bar, zobrazte jeho väčšiu verziu na obrazovke. Viac informácií nájdete v téme Zväčšenie Touch Baru.

Vysloviť položky nachádzajúce sa pod kurzorom myši

Svoj Mac môžete nastaviť tak, aby identifikoval položky pod kurzorom, iba keď používate zväčšenie alebo vždy.

Svoj Mac môžete nastaviť, či má pred vyslovením počkať kratšiu alebo dlhšiu dobu.

Štýl zväčšenia

Zväčšite celú obrazovku (Celá obrazovka) alebo iba oblasť, v ktorej je umiestnený kurzor (Obraz v obraze).

Možnosti

Zadajte možnosti zväčšenia na celú obrazovku alebo obrazu v obraze.

Ak chcete rýchlo povoliť alebo zakázať zväčšenie pomocou panela skratiek Možnosti prístupnosti, stlačte klávesy Option-Command-F5 (ak má váš Mac Touch Bar, trikrát rýchlo stlačte Touch ID).

V časti Prístupnosť v nastaveniach Klávesnica môžete povoliť klávesové skratky pre niektoré možnosti zväčšenia. Ak chcete otvoriť tento panel, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na položku Klávesnica a potom kliknite na Skratky.

Otvoriť panel Klávesové skratky za mňa