macOS High Sierra

Správa hesiel pomocou Kľúčenky

macOS využíva kľúčenky, aby vám pomáhal pamätať si a chrániť heslá, čísla účtov a iné dôverné informácie, ktoré používate každý deň na počítačoch Mac aj iOS zariadeniach.

Pomocou aplikácie Kľúčenka na Macu môžete zobrazovať a spravovať svoje kľúčenky. Ak nastavíte iCloud Kľúčenku na svojom Macu, môžete si kľúčenky ukladať v iCloud Kľúčenke a mať k nim prístup z akéhokoľvek počítača Mac alebo iOS zariadenia.

Čo je to kľúčenka?

Kľúčenka je šifrovaný priestor, ktorý zabezpečeným spôsobom uchováva názvy vašich účtov a heslá pre váš Mac, aplikácie, servery a webové stránky, ako aj dôverné informácie ako napríklad čísla kreditných kariet alebo PIN kódy bankových účtov.

Keď otvoríte webovú stránku, pripojíte sa na emailový účet, sieťový server alebo inú položku chránenú heslom, zakaždým si môžete vybrať, či chcete uložiť dané heslo do kľúčenky, aby ste si ho nemuseli pri každej návšteve pamätať alebo ho opäť zadávať.

Dialógové okno s výzvou, či chcete uložiť heslo pre danú webovú stránku.

Každý užívateľ Macu má svoju prihlasovaciu kľúčenku. Heslo vašej prihlasovacej kľúčenky je rovnaké, ako používate na prihlásenie do Macu. Ak správca vášho Macu zresetuje vaše prihlasovacie heslo, budete si musieť zresetovať aj heslo prihlasovacej kľúčenky.

Kľúčenka

Aplikáciu Kľúčenka používajte na Macu na zobrazovanie a správu prihlasovacích a iných kľúčeniek, a takisto na bezpečné uchovávanie položiek, ako napríklad prístupové kľúče, certifikáty, heslá, informácie o účtoch a poznámky. Ak zabudnete heslo, nájdete ho v Kľúčenke. Viac informácií o Kľúčenke.

Hlavné oblasti okna aplikácie Kľúčenka: zoznam kategórií, zoznam položiek kľúčenky a popis položky kľúčenky.

iCloud Kľúčenka

Ak používate iCloud, iCloud Kľúčenka môže zabezpečeným spôsobom ukladať užívateľské mená a heslá webových stránok v Safari, informácie o kreditných kartách používaných online, informácie o sieťach Wi-Fi a mnoho iných údajov. iCloud Kľúčenka tieto informácie automaticky aktualizuje na všetkých vašich počítačoch Mac a iOS zariadeniach. iCloud Kľúčenka navyše ukladá prihlasovacie údaje pre účty, ktoré používate v aplikáciách Mail, Kontakty, Kalendár a Správy, ako aj v účtoch sociálnych médií ako Facebook alebo Twitter, takže ich máte dostupné na všetkých svojich zariadeniach. Viac informácií o iCloud Kľúčenke.

Heslo navrhnuté v Safari s informáciou, že bude uložené v iCloud Kľúčenke a dostupné pre funkciu AutoFill na iných užívateľských zariadeniach.

Tip: Keď používate heslá a kreditné karty online, môžete nechať Safari uložiť ich do vašej kľúčenky a v prípade potreby ich automaticky vypĺňať. Ak ste na svojom Macu a iOS zariadeniach používate aj iCloud Kľúčenku, Safari na nich môže vypĺňať uložené informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie funkcie AutoFill na kreditné karty, kontakty a heslá.