macOS High Sierra

Bezdrôtová tlač pomocou funkcie AirPrint

Ak máte tlačiareň s aktivovanou funkciou AirPrint, môžete tlačiť fotky a dokumenty z Macu bez toho, aby ste museli sťahovať či inštalovať ovládače tlačiarne.

Funkcia AirPrint je súčasťou najobľúbenejších modelov tlačiarní. Zoznam obľúbených tlačiarní, ktoré podporujú funkciu AirPrint, nájdete v článku podpory Apple Informácie o funkcii AirPrint. Ak tlačiareň podporuje funkciu AirPrint, je kompatibilná s najnovšou verziou systému macOS.

Bezdrôtová tlač na tlačiarni s funkciou AirPrint

 1. Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k rovnakej Wi-Fi siete ako Mac.

 2. V používanej aplikácii vyberte Súbor > Tlačiť.

 3. Kliknite na menu Tlačiareň a vyberte AirPrint tlačiareň zo zoznamu Okolité tlačiarne.

  Poznámka: Ak sa AirPrint tlačiareň nezobrazuje, môžete vybrať Pridať tlačiareň v menu Tlačiareň a pridať tlačiareň do zoznamu tlačiarní. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie Wi-Fi alebo sieťovej tlačiarne.

 4. Vyberte ďalšie požadované možnosti tlače a kliknite na Tlačiť.

Ak nechcete tlačiť bezdrôtovo, pravdepodobne budete môcť pripojiť AirPrint tlačiareň do USB portu alebo ethernetového portu na Macu. Informácie o tom, či tlačiareň má jeden z týchto portov, nájdete v dokumentácii dodanej s tlačiarňou.

Ak sa na AirPrint tlačiarni nedá tlačiť

 • Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému macOS. Vyberte menu Apple > O tomto počítači Mac a kliknite na Aktualizácia softvéru.

 • Skúste AirPrint tlačiareň pripojiť k Wi-Fi sieti pomocou priameho pripojenia alebo cez premostenie. Tlačiareň sa potom pravdepodobne bude môcť pripojiť k Wi-Fi sieti a tlačiť bezdrôtovo.

 • Po zapnutí tlačiarne najprv chvíľu počkajte, až potom začnite tlačiť. Niektorým tlačiarňam to môže trvať aj minútu či dve, kým sa po zapnutí pripoja k sieti.

 • Uistite sa, že AirPrint tlačiareň pripájate priamo k Wi-Fi sieti alebo cez ethernetový LAN port na základni AirPort alebo AirPort Time Capsule. Pomocou funkcie AirPrint nie je možné tlačiť na tlačiarni, ktorá je pripojená k USB portu základne AirPort.

 • U výrobcu tlačiarne zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie firmvéru pre váš model tlačiarne.