macOS High Sierra

Klikanie na položky pomocou príkazu diktovania

Keď je zapnuté Vylepšené diktovaniepovolili ste rozšírené príkazy diktovania, môžete pomocou príkazov (označovaných aj ako hovorené príkazy) klikať na položky v užívateľskom rozhraní.

Poznámka: Pred používaním príkazov diktovania je potrebné zapnúť Diktovanie.

Ak používate kľúčovú frázu diktovania, musíte najskôr vysloviť tú, napríklad „Počítač, klikni na menu Upraviť“ alebo „Počítač, zobraz čísla“.

  • Používanie príkazu „Klikni“: Vyslovte „Klikni“ a názov menu alebo položky. Môžete napríklad vyslovením príkazu „Klikni na menu Upraviť“ otvoriť ponuku Upraviť a následným vyslovením príkazu „Klikni na Emoji a symboly“ otvoriť Prehliadač znakov.

  • Používanie príkazu „Zobraz čísla“: Tento príkaz zobrazí číslo vedľa položky v menu, dialógovom okne alebo okne, čo vám umožní kliknúť na danú položku vyslovením príslušného čísla. Je to užitočné najmä v prípade položiek, ktorých názov sa ťažko vyslovuje alebo ktoré nie sú jedinečne identifikované.

    Vyslovte „Zobraz čísla“ a potom vyslovte číslo položky, na ktorú chcete kliknúť, napríklad „štyri“. Po kliknutí na položku sa čísla automaticky stratia.

    Panel nastavení so zobrazenými číslami vedľa jednotlivých prvkov užívateľského rozhrania, s ktorými možno pracovať.

    Ak nič nevyberiete, môžete vysloviť „Skry čísla“, aby sa čísla stratili.