postranný panel Findera

Okná Findera majú postranný panel s položkami, ktoré často používate, vrátane priečinkov, diskov a značiek.

Predvolene je postranný panel rozdelený na päť častí.

Obľúbené

Obsahuje položky, ktoré používate najčastejšie, ako sú napríklad AirDrop, priečinok Aplikácie, priečinok Dokumenty a iCloud Drive. Iné priečinky môžete pridať do časti Obľúbené potiahnutím myšou.

iCloud

Obsahuje položky automaticky uložené v iCloud Drive. Keď zapnete Plochu a Dokumenty v iCloude, zobrazia sa priečinky Plocha a Dokumenty v iCloude.

Poznámka: Ak nezapnete Plochu a Dokumenty v iCloude, časť iCloudu sa nebude zobrazovať.

Zariadenia

Zobrazuje ikony, ktoré predstavujú disky vášho počítača, všetky pripojené disky k vášmu Macu a všetky dostupné optické mechaniky.

Zdieľané

Tu sú zobrazené zdieľané počítače a servery vo vašej lokálnej sieti vrátane zariadení AirPort a Time Capsule. Ak je v sieti príliš veľa zdieľaných počítačov a serverov, takže sa nezmestia do postranného panela, kliknutím na Všetky zobrazíte ich úplný zoznam.

Ak nie časť Zdieľané zobrazená, vo vašej lokálnej sieti neboli zistené žiadne servery.

Značky

Poskytuje rýchly prístup k všetkým položkám, ktoré používajú konkrétnu značku. Kliknutím na značku zobrazíte súbory, ktoré danú značku používajú.

Postranný panel Findera môžete kedykoľvek prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek. Vo Finderi vyberte Finder > Nastavenia a potom kliknite na Postranný panel alebo Značky.