Finder

Aplikácia Finder, ktorú predstavuje modrá ikona s usmiatou tvárou, je domovskou základňou vášho počítača Mac. Slúži na organizovanie a prístup k takmer všetkým položkám vo vašom Macu vrátane dokumentov, obrázkov, filmov a všetkých ostatných súborov.

Okno Findera otvoríte tak, že v Docku kliknete na ikonu Findera. Ak chcete prejsť do Findera bez otvorenia okna, kliknite na plochu.

Modrá šípka ukazujúca na ikonu Findera na ľavej strane Docku.