Menu Vstup

V menu Vstup v lište môžete vybrať rôzne zdroje vstupu (napríklad metódu vstupu vo francúzštine alebo japončine), otvoriť prehliadač klávesnice a prehliadač znakov a získať rýchly prístup k nastaveniam a pomocníkovi pre zdroj vstupu, ktorý práve používate. Menu Vstup sa zobrazí, keď vykonáte niektoré z nasledujúcich nastavení klávesnice:

  • Zapnete dva alebo viacero zdrojov vstupu.

  • Zaškrtnete políčko „Zobraziť prehliadače klávesnice a emoji v lište“.

  • Zaškrtnite políčko „Zobraziť vstupný jazyk v lište“.