Dock

Dock sa na základe predvoleného nastavenia nachádza v dolnej časti obrazovky. Predstavuje pohodlné miesto na uloženie položiek, ktoré často používate. Do Docku môžete pridávať aplikácie a dokumenty alebo ich odstraňovať, môžete ho zväčšovať alebo zmenšovať, presúvať na ľavú alebo pravú stranu obrazovky alebo ho nastaviť tak, aby sa pri nečinnosti skryl.

  • Ak chcete pridať položku do Docku, stačí ju potiahnuť na požadované miesto v Docku. Aplikácie umiestňujte v Docku naľavo od čiary a dokumenty napravo.

  • Ak chcete odstrániť položku, potiahnite ju von z Docku. Odstránením položky z Docku neodstránite túto položku zo svojho Macu.