widget

Malá apka, ktorú je možné používať v zobrazení Dnes v Centre hlásení alebo na Dashboarde. Widgety umožňujú rýchlo vykonávať rôzne úlohy, ako napríklad kontrolu cien akcií alebo predpovede počasia.