Návrhy vyhľadávania Safari

O službe Safari Hľadať & Súkromie

Safari má jedno pole pre vyhľadávanie a webové adresy, aby ste mohli prehliadať web z jedného pohodlného miesta. Keď sú povolené Návrhy Vyhľadávacieho Nástroja, Safari požiada vybraný vyhľadávač o návrhy založené na tom, čo ste napísali.

Siri analyzuje, ako používate svoje zariadenie, a na základe toho poskytuje prispôsobené návrhy a lepšie výsledky vyhľadávania

Siri sa učí, ako používate svoje zariadenie, s cieľom poskytnúť vám prispôsobený dojem z používania. Na základe informácií uložených vo vašom zariadení, ako sú história prezerania v Safari, emaily, správy a kontakty, ako aj na základe informácií získaných z iných nainštalovaných aplikácií môže Siri poskytovať hľadania vo Vyhľadávaní, Správach, Fotografiách Spomienok a ďalšie. Môžete vidieť celý zoznam funkcií, ktoré si Siri personalizuje v sekcii Siri v časti Nastavenia.

Prispôsobené návrhy sa synchronizujú naprieč zariadeniami a sú šifrované

Siri bezpečne synchronizuje tieto informácie naprieč vašimi zariadeniami, aby ste mali konzistentný dojem z používania na všetkých z nich. Táto synchronizácia je šifrovaná.

Aby boli návrhy a výsledky vyhľadávania relevantnejšie, niektoré informácie sa odosielajú do Apple a nie sú k vám priradené

V niektorých prípadoch, napríklad keď používate Návrhy Siri vo funkcii Prehľadať alebo v Safari, sa niektoré všeobecné témy, z ktorých sa Siri učí, môžu odoslať do Apple, aby boli vaše vyhľadávania relevantnejšie. Tieto témy (napríklad varenie alebo basketbal) vám prinesú relevantnejšie výsledky vyhľadávania aj napriek tomu, že pri nich používame techniky rešpektujúce ochranu súkromia, a teda ich k vám nie je možné priradiť.

Okrem týchto tém sa pri uskutočnení vyhľadávania odosielajú do Apple aj vaše žiadosti o vyhľadanie, vybrané návrhy a súvisiace dáta týkajúce sa používania. Tieto informácie k vám nie sú priradené. Výsledky vyhľadávania, ktoré zobrazujú súbory a obsah na vašom zariadení, sa neodosielajú.

Ak máte na svojom zariadení zapnuté lokalizačné služby, bude do Apple odoslaná aj poloha vášho zariadenia, aby sme vám mohli poskytnúť relevantnejšie odporúčania. Ak má vaše zariadenie prístup k službám na odoberanie hudby a videí, môžu sa v záujme poskytnutia relevantnejších návrhov na hudbu a videá odosielať do Apple informácie, ako sú názvy služieb odoberania alebo typy odoberaní. Spoločnosti Apple sa nezašle názov, číslo ani heslo vášho účtu. Poloha, žiadosti o vyhľadanie, vaše záujmy a informácie týkajúce sa používania odoslané do Apple budú spoločnosťou Apple použité iba na zvýšenie relevantnosti Návrhov a na vylepšenie ďalších produktov a služieb spoločnosti Apple.

Ak chcete zobraziť výsledky z webových vyhľadávacích nástrojov, bežné slová a frázy zozbierané v priebehu času z vyhľadávaní môžu byť postúpené od spoločnosti Apple do webového vyhľadávacieho nástroja.

Výber a rozhodnutie je na vás

Môžete sa rozhodnúť, že niektoré aplikácie už viac nebudú odosielať informácie na prispôsobovanie Siri. Prejdite na položku Nastavenia a potom klepnite na položku Siri & Hľadať a prejdite nadol a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete zakázať. Klepnite na názov tejto aplikácie a prepnite prepínač Hľadať a Siri Návrhy na "vypnuté".

Ak nechcete, aby funkcia Návrhy Siri odosielala vaše informácie do Apple, môžete vypnúť Návrhy Siri. Môžete to urobiť v časti Nastavenia, klepnutím na položku Siri & Hľadať a posunutím návrhov vo vyhľadávaní a návrhoch v prepínačích Vyhľadávania na "vypnuté". Návrhy Safari je možné vypnúť v Nastaveniach, klepnutím na položku Safari a posunutím návrhov Safari na "vypnuté".

Môžete tiež vypnúť lokalizačné služby pre Návrhy Siri. Ak to chcete urobiť, otvorte položku Nastavenia, klepnite na Ochrana osobných údajov, klepnite na Služby určovania polohy, klepnite na Systémové služby a posuňte prepínač Návrhy na základe polohy na "vypnuté". Po vypnutí lokalizačných služieb na vašom zariadení nebude vaša presná poloha odosielaná do Apple. Spoločnosť Apple môže na účely poskytovania relevantných návrhov pri vyhľadávaní používať IP adresu vášho internetového pripojenia, aby približne určila vašu polohu priradením IP adresy geografickej oblasti.

Preload Top Hit

Ak je funkcia Preload Top Hit zapnutá, hneď ako Safari určia Top Hit na základe vašich záložiek a histórie prehliadania, Safari začne v pozadí načítavať webovú stránku. Ak túto možnosť zakážete, stránka sa načíta normálne.

S informáciami zhromaždenými spoločnosťou Apple sa bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.