lišta

Lišta sa nachádza v hornej časti obrazovky. Obsahuje menu Apple, menu aplikácií, menu stavov, Spotlight, Siri a Centrum hlásení.

Lišta.