Vylepšené diktovanie

Funkcia systému macOS, ktorá umožňuje diktovať offline bez internetového pripojenia. Keď je zapnuté Vylepšené diktovanie, pomocou príkazov diktovania (označovaných aj ako hovorené príkazy) môžete vykonávať rôzne úlohy a ovládať svoj Mac pri diktovaní textu. Systém OS X v10.11 alebo novšia verzia poskytuje možnosť použitia kľúčovej frázy diktovania, ktorá umožňuje používať príkazy diktovania, aj keď práve nediktujete text.

Pri prvom zapnutí funkcie Vylepšené diktovanie a pri pridávaní jazykov, ktoré sa majú s touto funkciou používať, systém macOS stiahne dodatočný softvér, ktorý umožňuje používať Diktovanie offline. Veľkosť voľného miesta potrebného na stiahnutie tohto softvéru závisí od vybratého jazyka. Po stiahnutí dodatočného softvéru môžete diktovať aj vtedy, keď nemáte k dispozícii pripojenie na internet.