alias

Alias je skratka k apke, súboru alebo priečinku, ktorý môžete uchovávať na ľubovoľnom mieste na Macu. Keď vytvoríte alias pre položku, pôvodná položka nebude presunutá. Keď otvoríte alias, otvorí sa pôvodná položka. Ak presuniete alebo premenujete pôvodnú položku, prepojenie medzi položkou a aliasom sa zachová.