Návrhy Spotlightu

Siri analyzuje, ako využívate zariadenie, aby mohla poskytnúť prispôsobené návrhy a lepšie vyhľadávanie pomocou lokálneho spracovania v zariadení

Siri sa učí, ako používate svoje zariadenie, s cieľom poskytnúť vám prispôsobený dojem z používania. Na základe informácií uložených vo vašom zariadení, ako sú história prezerania v Safari, emaily, správy a kontakty, ako aj na základe informácií získaných z iných nainštalovaných apiek, môže Siri poskytovať návrhy v Spotlighte, vo funkcii Prehľadať, v Správach, vo fotografických spomienkach a na ďalších miestach pomocou lokálneho spracovania na danom zariadení. Celý zoznam funkcií, ktoré Siri prispôsobuje, nájdete v časti Siri v Systémových nastaveniach v sekcii Návrhy Siri a súkromie.

Prispôsobené návrhy sa synchronizujú naprieč zariadeniami a sú šifrované

Siri bezpečne synchronizuje tieto informácie naprieč vašimi zariadeniami, aby ste mali konzistentný dojem z používania na všetkých z nich. Táto synchronizácia je šifrovaná.

Aby boli návrhy a výsledky vyhľadávania relevantnejšie, niektoré informácie sa odosielajú do Apple a nie sú k vám priradené

V niektorých prípadoch, napríklad keď používate Návrhy Siri v Spotlighte, vo funkcii Prehľadať alebo v Safari, sa niektoré všeobecné témy, z ktorých sa Siri učí, môžu odoslať do Apple, aby boli vaše vyhľadávania relevantnejšie. Tieto témy (napríklad varenie alebo basketbal) vám prinesú relevantnejšie výsledky vyhľadávania aj napriek tomu, že pri nich používame techniky rešpektujúce ochranu súkromia, a teda ich k vám nie je možné priradiť.

Okrem týchto tém sa pri uskutočnení vyhľadávania odosielajú do Apple aj vaše žiadosti o vyhľadanie, vybrané návrhy a súvisiace dáta týkajúce sa používania. Tieto informácie k vám nie sú priradené. Výsledky vyhľadávania, ktoré zobrazujú súbory a obsah na vašom zariadení, sa neodosielajú.

Ak máte na svojom zariadení zapnuté lokalizačné služby, bude do Apple odoslaná aj poloha vášho zariadenia, aby sme vám mohli poskytnúť relevantnejšie odporúčania. Ak má vaše zariadenie prístup k službám na odoberanie hudby a videí, môžu sa v záujme poskytnutia relevantnejších návrhov na hudbu a videá odosielať do Apple informácie, ako sú názvy služieb odoberania alebo typy odoberaní. Spoločnosti Apple sa nezašle názov, číslo ani heslo vášho účtu. Poloha, žiadosti o vyhľadanie, vaše záujmy a informácie týkajúce sa používania odoslané do Apple budú spoločnosťou Apple použité iba na zvýšenie relevantnosti Návrhov a na vylepšenie ďalších produktov a služieb spoločnosti Apple.

Ak chcete zlepšiť výsledky vyhľadávania, slová a frázy zozbierané za určité obdobie z bežného vyhľadávania sa môžu odoslať zo spoločnosti Apple do webového vyhľadávača.

Výber a rozhodnutie je na vás

Ak nechcete, aby funkcia Návrhy Siri odosielala vaše informácie do Apple, môžete vypnúť Návrhy Siri. Môžete to urobiť v Systémových nastaveniach. Vyberte Spotlight a zrušte zaškrtnutie políčok Návrhy Spotlightu a Návrhy Spotlightu vo vyhľadávaní v slovníku. Návrhy Safari možno vypnúť v Safari. Otvorte Safari, v menu Safari vyberte Nastavenia, kliknite na Vyhľadávanie a vypnite možnosť Zahrnúť Návrhy Safari.

Môžete sa rozhodnúť, že niektoré aplikácie už viac nebudú odosielať informácie na prispôsobovanie Siri. Prejdite do Systémových nastavení, kliknite na Siri a potom vyberte Návrhy Siri a súkromie. Zrušte zaškrtnutie políčka príslušnej aplikácie.

Môžete tiež vypnúť lokalizačné služby pre Návrhy Siri. Ak to chcete spraviť, otvorte Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie, v tabe Súkromie vyberte Lokalizačné služby, kliknite na zámok, aby ste mohli vykonať zmeny, a zadajte heslo, vyberte Detaily vedľa položky Systémové služby a zrušte zaškrtnutie políčka Návrhy založené na polohe. Po vypnutí lokalizačných služieb na vašom zariadení nebude vaša presná poloha odosielaná do Apple. Spoločnosť Apple môže na účely poskytovania relevantných návrhov pri vyhľadávaní používať IP adresu vášho internetového pripojenia, aby približne určila vašu polohu priradením IP adresy geografickej oblasti.

Ak nechcete, aby sa prispôsobenie Siri synchronizovalo na vašich zariadeniach, Siri môžete zakázať v nastaveniach iCloudu.

Informácie zhromaždené spoločnosťou Apple budú spracované v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/privacy.