widget

Malá apka, ktorú možno používať v zobrazení Dnes v Centre hlásení. Widgety umožňujú rýchlo vykonávať rôzne úlohy, ako napríklad kontrolu cien akcií alebo predpovede počasia.