Zabezpečené poznámky

Zabezpečené poznámky v aplikácii Kľúčenka môžete používať na bezpečné uloženie dôverných informácií. Tieto informácie nemusia vôbec súvisieť s vaším počítačom a môžu to byť napríklad osobné identifikačné čísla (PIN) bankových účtov, čísla kreditných kariet, dôverné poznámky, kryptografické kľúče a ďalšie súkromné informácie.