kľúčenka

Kľúčenka je uzamknutá šifrovaná „skrinka“ používaná v aplikácii Kľúčenka na ukladanie názvov účtov a hesiel aplikácií, serverov, AirPort základní a webových stránok. Kľúčenky môžete používať aj na ukladanie dôverných informácií, ako sú čísla kreditných kariet alebo kódy PIN k bankovým účtom.