Otvorenie Ovládacieho centra

  • iPhone X a novší: Potiahnite nadol z pravého horného rohu obrazovky.

  • Ostatné modely: Potiahnite nahor zo spodného okraja obrazovky.