Prehliadač projektov

V prehliadači projektov sa zobrazujú všetky filmové projekty a projekty upútaviek na vašom zariadení. Ak chcete vytvoriť nový filmový projekt alebo projekt upútavky, kliknite na tlačidlo Vytvoriť alebo kliknutím na existujúci projekt zobrazte informácie o projekte a možnosti úprav, prehrávania a zdieľania.

Projekty v prehliadači projektov s tlačidlami Vytvoriť a Viac možností vľavo hore.

Ak upravujete projekt, klepnutím na Hotovo a potom na Projekty sa vrátite do prehliadača Projekty.