macOS High Sierra

Uskutočňovania a prijímania telefónnych hovorov v Macu

Ak chcete uskutočniť alebo prijať telefonický hovor, nemusíte sa načahovať sa za iPhonom. Môžete použiť svoj Mac. Keď vám niekto zavolá, na Macu sa zobrazí hlásenie a hovor môžete zdvihnúť.

Telefonický hovor môžete v Macu začať z aplikácií FaceTime, Kontakty, Safari, Mail, Mapy, Spotlight a mnohých iných.

Poznámka: Telefonické hovory uskutočnené a prijaté v Macu využívajú minúty v mobilnej sieti. Môžu sa účtovať poplatky za používanie mobilnej siete.

Požiadavky

Ak chcete uskutočniť alebo prijať telefonických hovor v Macu, skontrolujte nasledujúce:

Nastavenie iPhonu

 • iOS 9 alebo novší: Prejdite na Nastavenia > Telefón. V závislosti od operátora sa zobrazia rôzne možnosti.

  • Ak vidíte možnosť Volania cez Wi-Fi, klepnite na ňu a potom zapnite Volania cez Wi-Fi na tomto iPhone.

   Po zapnutí volaní cez Wi-Fi sa možno zobrazí tlačidlo Pridať volania cez Wi-Fi pre ďalšie zariadenia. Klepnutím naň povolíte volanie pomocou iných zariadení, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej sieti Wi-Fi ako váš iPhone, alebo ak je telefón vypnutý. V opačnom prípade môžete naďalej používať Mac na volanie, no iPhone musí byť zapnutý a rovnakej sieti Wi-Fi ako váš Mac.

   Poznámka: Iba niektorí mobilní operátori podporujú volania cez Wi-Fi prostredníctvom zariadení, ktoré nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti ako iPhone. Informácie nájdete v článku podpory Apple Hovor pomocou služby Volania cez Wi-Fi. Taktiež potrebujete iPhone 5s, iPhone 5c alebo novší.

  • Ak vidíte možnosť, Volania na iných zariadeniach, klepnite na ňu a zapnite ju.

   Táto možnosť slúži na umožnenie volania pomocou iných zariadení, ktoré sa nenachádzajú v rovnakej sieti Wi-Fi ako váš iPhone.

 • iOS 8: Prejdite na Nastavenia > FaceTime a potom zapnite Mobilné hovory na iPhone.

Zapnutie a vypnutie volania cez Wi-Fi v Macu

Ak na svojom iPhone zapnete volanie cez Wi-Fi, keď otvoríte FaceTime v Macu, môžete byť vyzvaní, aby ste v Macu zapli volania cez Wi-Fi. Ak sa výzva nezobrazí, vykonajte nasledujúce kroky.

 1. Otvorte FaceTime a potom vyberte FaceTime > Nastavenia.

 2. Vyberte Volania z iPhone.

  Ak sa táto možnosť nezobrazuje, skontrolujte, či váš Mac spĺňa vyššie uvedené požiadavky a potom znova otvorte nastavenia FaceTime.

 3. Ak sa zobrazí tlačidlo Inovovať na volanie cez Wi-Fi, kliknite na neho a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Toto tlačidlo sa zobrazí, ak váš operátor podporuje volanie cez Wi-Fi, keď je váš iPhone vypnutý alebo sa nachádza v inej sieti Wi-Fi.

Ak chce vypnúť telefonické hovory, zrušte výber možnosti Volania z iPhonu.

Kliknutím na Aktualizovať adresu pre prípad núdze zadajte alebo skontrolujte svoju adresu pre záchranné služby. Ďalšie informácie nájdete v článku podpory Apple Hovor pomocou služby Volania cez Wi-Fi.

Uskutočňovanie hovorov

Predtým ako vykonáte hovor z Macu, musíte byť prihlásení do FaceTime a mať aplikáciu zapnutú.

 • Z FaceTime: Do vyhľadávacieho poľa zadajte telefónne číslo a potom kliknite na tlačidlo Audio (prípadne použite Touch Bar). Kliknutím na Audio zároveň zobrazíte svoje posledné telefónne hovory.

 • Z Kontaktov: Vyberte kontakt, umiestnite kurzor nad telefónne číslo a kliknite na tlačidlo Telefón .

 • Zo Safari: Kliknite na telefónne číslo na webovej stránke a potom kliknite na Zavolať.

 • Z Mailu: Umiestnite kurzor nad telefóne číslo v emaile, kliknite na vyskakovacie menu a potom vyberte, ako chcete uskutočniť hovor.

 • Z Máp: Kliknite na miesto, ktoré vás zaujíma, kliknite na tlačidlo Informácie a potom kliknite na Zavolať.

 • Zo Spotlightu: Zadajte meno osoby alebo názov miesta do poľa Spotlightu na vyhľadávanie a potom vyberte zodpovedajúci výsledok vyhľadávania. Umiestnite kurzor nad telefónne číslo a kliknite na tlačidlo Telefón .

 • Z aplikácie Kalendár: Otvorte udalosť, v podrobnostiach udalosti vyhľadajte telefónne číslo podčiarknuté namodro a kliknite naň.

 • Z aplikácie Pripomienky: Otvorte zoznam pripomienok a kliknite na telefónne číslo podčiarknuté namodro. Prípadne presuňte ukazovateľ na danú pripomienku, kliknite na tlačidlo Informácie , v poznámkach vyhľadajte telefónne číslo a kliknite naň.

Prijímanie hovorov

 • Prijatie prichádzajúceho hovoru: Kliknite na Prijať.

 • Odoslanie textovej správy cez službu iMessage: Kliknite šípka nadol vedľa Zamietnuť a potom vyberte Odpovedať správou.

  Poznámka: Táto možnosť sa zobrazí len v prípade, že vy aj volajúci ste prihlásení do iMessage.

 • Vytvorenie pripomienky na zavolanie danej osobe späť: Kliknite na šípka nadol vedľa Zamietnuť a potom vyberte Pripomenúť.

Ak je na vašom Macu Touch Bar, môžete ho použiť na prijatie hovoru, zamietnutie hovoru, zamietnutie hovoru a odoslanie správy, prípadne na zamietnutie hovoru a nastavenie pripomienky.

Správa hovorov

Počas telefonovania na Macu môžete spravovať hovor niekoľkými ďalšími spôsobmi:

 • Prepnúť na videohovor FaceTime: Kliknite na Video (prípadne použite Touch Bar).

 • Podržať hovor: Keď prebieha hovor a zobrazí sa hlásenie ďalšieho telefonického hovoru, kliknite na Podržať a prijať. Kliknutím na tlačidlo prepnutia hovorov prepínajte medzi hovormi.

 • Začať konferenčný hovor, keď máte podržaný iný hovor: Keď prebieha telefonický hovor a ďalší hovor máte podržaný, kliknite na Zlúčiť.

 • Preniesť hovor do svojho iPhonu: Keď máte Mac neďaleko iPhonu, klepnite na ikonu Handoff, ktorá sa zobrazí v ľavom dolnom rohu zamknutej plochy na iPhone.

  V závislosti od nastavenia volaní cez Wi-Fi sa v hornej časti obrazovky po odomknutí iPhonu môže zobraziť banner Dotykom sa vrátite k hovoru. Ďalšie informácie nájdete v článku podpory Apple Systémové požiadavky na Kontinuitu na iPhone, iPade, iPode touch a Macu.

Tip: Ak práve telefonujete a potrebujete odpovedať na pokyny v automatizovanom telefónnom systéme, kliknite na hlásenie telefónneho hovoru v pravom hornom rohu pracovnej plochy a na odpovedanie použite čísla na klávesnici.