APFS

Súborový systém APFS (Apple File System), ktoré je predvoleným súborovým systémom pre počítače Mac, obsahuje silné šifrovanie, zdieľanie priestoru, snímky, rýchle prispôsobenie veľkosti adresára a vylepšené základné vlastnosti súborového systému. Hoci systém APFS je optimalizovaný pre úložiská Flash/SSD, ktoré sa používajú v najnovších počítačoch Mac, môže sa používať aj so staršími systémami s tradičnými pevnými diskami (HDD) a externými, priamo pripojenými úložiskami. Systém macOS High Sierra alebo novší podporuje systém APFS pre štartovacie aj dátové oddiely.

Súborový systém APFS alokuje miesto na disku na požiadanie. Keď jeden APFS kontajner (partícia) obsahuje viac oddielov, voľný priestor kontajnera sa zdieľa a je možné ho podľa potreby alokovať ľubovoľnému oddielu. Každý oddiel používa iba časť celkového kontajnera, takže dostupný priestor je celková veľkosť kontajnera mínus veľkosť všetkých oddielov v kontajneri.