prekladaný zväzok RAID

Ak máte viac diskov, môžete vytvoriť prekladaný zväzok RAID (Redundant Array of Independent Disks) alebo prekladaný zväzok RAID s rýchlejším prístupom k disku. Prekladaný zväzok RAID sa hodí najmä pre veľké súbory, ako sú napríklad digitálne videosúbory a súbory databáz.

Prekladaný zväzok RAID pracuje najlepšie, ak používate disky zhruba rovnakej veľkosti, pripojené k počítaču pomocou rýchleho pripojenia. Zvážte nasledujúce skutočnosti:

  • Ak majú disky rozdielne veľkosti, v prekladanom zväzku RAID bude ich veľkosť obmedzená na veľkosť najmenšieho z nich. Ak máte disky rozdielnej veľkosti, porozmýšľajte nad použitím zloženého zväzku RAID. Síce neposkytuje takú rýchlosť prístupu k dátam ako prekladaný zväzok, ale dokáže využiť plnú kapacitu všetkých diskov.

  • Ak sú disky pripojené k počítaču prostredníctvom pomalého pripojenia, nemusíte ani pri použití prekladaného zväzku RAID pocítiť nárast rýchlosti pri prístupe k disku. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete disky s rýchlym pripojením, napríklad interné disky.