obraz disku

Obraz disku (súbor .dmg) je súbor, ktorý vyzerá a funguje ako pripojiteľné zariadenie alebo oddiel. Obrazy diskov môžete vytvoriť pomocou Diskovej utility alebo hdiutil.