zložený zväzok diskov

Zložený zväzok diskov (označuje sa aj ako „Just a Bunch of Disks“ (JBOD) alebo „spanning“) predstavuje jeden veľký disk vytvorený z viacerých menších diskov. Zložený zväzok diskov funguje ako jeden veľký disk. Jeho kapacita sa rovná súčtu kapacít malých diskov.

Zložený zväzok je užitočný napríklad v prípade, že máte súbor (napríklad databázu), ktorý je väčší ako ktorýkoľvek z vašich diskov. Hodí sa aj v prípade, ak potrebujete vytvoriť zrkadlený zväzok z jedného veľkého a dvoch malých diskov.

Ak sú všetky disky vo zväzku približne rovnako veľké, porozmýšľajte nad použitím prekladaného zväzku RAID, ktorý umožňuje rýchlejší prístup k dátam.

Po vytvorení môžete k zloženému zväzku diskov pridať pomocou Diskovej utility ďalšie disky, a tak zväčšiť jeho veľkosť.

Pri zložených zväzkoch diskov nemôžete využívať niektoré funkcie určené na správu diskov, ako napríklad šifrovanie disku FileVault.