zväzok RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Môžete skombinovať viacero diskov do jedného zväzku diskov – označovaného ako RAID (Redundant Array of Independent Disks) – a budú pracovať spoločne ako jeden. V závislosti od toho, ako disky skombinujete, môže zväzok RAID chrániť vaše dáta pred zlyhaním hardvéru, zrýchliť prístup k dátam alebo zvýšiť kapacitu úložného priestoru. Pomocou diskovej utility môžete vytvoriť niekoľko rôznych typov zväzkov RAID na vašich interných a pripojených externých diskoch.

Zväzky RAID nedokážu využívať niektoré funkcie určené na správu diskov, ako napríklad šifrovanie disku FileVault.

Ak máte počítač Mac Pro a kartu Mac Pro RAID, použite Utilitu pre RAID. Mac Pro využíva RAID kartu, ktorá poskytuje lepší výkon a ponúka viacero typov zväzkov RAID.