macOS High Sierra

Nastavenia navigácie

Pomocou panela Navigácia v systémových nastaveniach Prístupnosť pre Switch Control nastavte možnosti pre navigáciu pomocou Switch Control.

Ak chcete otvoriť tento panel, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Switch Control a potom kliknite na Navigácia.

Otvoriť panel Switch Control za mňa

Počas navigácie

Nastavte, aby sa pri zvýraznení položky počas skenovania prehral zvuk, vyslovil sa jej názov alebo sa vykonali obe činnosti.

Ak chcete zmeniť používaný hlas, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Reč.

Otvoriť panel Reč

Poloha pri reštarte

Pozícia, z ktorej sa má začať pri opätovnom skenovaní položky (napríklad panel, skupina alebo okno).

Autoskenovanie po označení

Autoskenovanie sa predvolene pozastaví vtedy, keď vyberiete určitú položku. Ak v ňom chcete pokračovať, je potrebné stlačiť prepínač Vybrať položku. Ak chcete, aby autoskenovanie pokračovalo automaticky po výbere položky, kliknite na vyskakovacie menu a vyberte Pokračovať.

Ak kurzor narazí na okraj

Akcia, ktorá sa vykoná, keď kurzor dospeje pri skenovaní užívateľského rozhrania na okraj.

Veľkosť kurzora Switch Control

Hrúbka ohraničenia kurzora Switch Control pri skenovaní užívateľského rozhrania.

Presnosť kurzora

Presnosť, akou ovládate kurzor pri výbere položky na obrazovke.

Nízka: Po stlačení prepínača Vybrať položku sa zastaví modrá čiara (pre Pohyb, Pohyb a kliknutie a Kĺzanie) alebo kurzor (pre Otočenie).

Vysoká: Po stlačení prepínača Vybrať položku modrá čiara alebo kurzor výrazne spomalí, takže môžete presnejšie vybrať, kde sa majú zastaviť; po opätovnom stlačení prepínača sa zastavia.

Slučky

Počet razov, maximálne 10, počas ktorých sa vykoná skenovanie panela, skupiny alebo okna.

Časovanie

Nastavenie možností časovania pre navigáciu:

Rýchlosť kĺzania a otáčania kurzora: Rýchlosť od 0 (najnižšia) po 100 (najvyššia), s akou sa bloky, sektor a modré čiary posúvajú po obrazovke.

Interval autoskenovania v paneloch: Počet sekúnd (max. 25), ktoré trvá prechod z jednej položky na paneli na druhú.

Interval autoskenovania v rozhraní: Počet sekúnd (max. 25), ktoré trvá prechod z jednej položky v užívateľskom rozhraní na druhú.

Pozastaviť na prvej položke: Počet sekúnd (max. 10), počas ktorých automatické skenovanie zostane na prvej položke na paneli, v skupine alebo v užívateľskom rozhraní.