macOS High Sierra

Nastavenia prepínačov

Panel Prepínače v systémových nastaveniach Prístupnosť pre Switch Control slúži na pridávanie a odstraňovanie prepínačov, priraďovanie akcií prepínačom a nastavovanie možností autoskenovania.

Ak chcete otvoriť tento panel, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Switch Control a potom kliknite na Prepínače.

Otvoriť panel Switch Control za mňa

Vyžaduje sa

Switch Control vyžaduje prepínač Vybrať položku. Keď je autoskenovanie zapnuté, Switch Control sa automaticky presunie na ďalšiu položku a postupne prejde panelom, skupinou alebo užívateľským rozhraním.

Predtým ako budete môcť zapnúť autoskenovanie, je potrebné vytvoriť prepínač Presunúť na ďalšiu položku. Po vypnutí autoskenovania sa tak Switch Control presunie na zoznam požadovaných položiek.

Voliteľné

Voliteľné prepínače je možné použiť bez ohľadu na to, či je autoskenovanie zapnuté alebo vypnuté.

Pridať , Odstrániť

Pridajte alebo odstráňte voliteľný prepínač.

Vyskakovacie menu Akcia

Zmeňte názov prepínača alebo akcie prepínača. Ak chcete pre prepínač použiť inú akciu, kliknite na Zmeniť priradenie.

Autoskenovanie

Switch Control automaticky prechádza alebo skenuje položky v paneli, skupine alebo užívateľskom rozhraní. Táto možnosť je predvolene zapnutá.

Ak chcete autoskenovanie vypnúť, je potrebné pridať prepínač pre presun na ďalšiu položku.

Časovanie

Nastavenie možností časovania pre autoskenovanie:

Pred vykonaním podržať: Počet sekúnd, počas ktorých je nutné podržať prepínač stlačený, aby bol rozpoznaný.

Ignorovať opakovania prepínača: Počet sekúnd, počas ktorých sa ignoruje opakované stláčanie prepínača.

Táto možnosť je užitočná, keď sa vám stáva, že opakovane nechcene stláčate prepínače.

Pred opakovaním podržať: Počet sekúnd, počas ktorých je nutné podržať prepínač stlačený, aby bol rozpoznaný druhý raz.