macOS High Sierra

Nastavenia Všeobecné

Pomocou panela Všeobecné v systémových nastaveniach Prístupnosť pre Switch Control povoľte Switch Control a otvorte Editor panelov.

Ak chcete otvoriť tento panel, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Switch Control a potom kliknite na Všeobecné.

Otvoriť panel Switch Control za mňa

Povolenie Switch Control

Zapnite Switch Control a zobrazte domovský panel Switch Control.

Ak chcete Switch Control vypnúť, zrušte zaškrtnutie políčka alebo zatvorte domovský panel Switch Control. Ak sa tlačidlo Zatvoriť nezobrazuje v domovskom paneli, presuňte kurzor do rohu, čím tlačidlo zobrazíte.

Skrytie panela po nečinnosti

Skryje panel Switch Control po zadanej dobe nečinnosti, ktorá môže byť až 60 sekúnd. Panel znovu zobrazíte stlačením ľubovoľného prepínača.

Táto možnosť je užitočná, keď panel nepotrebujete, napríklad pri pozeraní filmu.

Otvorenie Editora panelov

Vytvorte panely, ktoré chcete pridať medzi vlastné v domovskom paneli Switch Control, alebo zdieľať s ostatnými.