Servis a oprava Apple TV

Prečítajte si o možnostiach servisu Apple TV, záruke a cenách servisu.

Ako si môžem nechať opraviť Apple TV?

Spoločnosť Apple ponúka k Apple TV mnoho možností získania podpory a servisu. Vyberte si tú, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Ak máte problémy s nastavením, funkciou AirPlay alebo App Storom, môžete začať tým, že si prečítate naše články podpory.

Články podpory spoločnosti Apple

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a nechajte si poradiť od odborníka podpory spoločnosti Apple. Pomôžeme vám vyriešiť problém alebo dohodnúť opravu. Skôr než nás budete kontaktovať, pripravte si sériové číslo produktu a svoje Apple ID a heslo.

Vyhľadanie sériového čísla produktu
Vytvorenie žiadosti o podporu

Prinesenie do servisu

Ak chcete získať pomoc osobne, prineste svoju Apple TV k autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple.

Vyhľadanie autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple

Koľko to bude stáť?

Ak sa na daný problém vzťahuje záruka alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, nebudete nič platiť. Ak sa naň záruka nevzťahuje, cena bude závisieť od typu opravy. Ak sa produkt nebude dať opraviť, budete ho možno musieť vymeniť.

Kontrola stavu záruky

Ako dlho to bude trvať?

Spôsob odovzdania na opravu 

Približný čas 

Prinesenie produktu autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple

Spýtajte sa zástupcu servisu

V závislosti od toho, kde si servis dohodnete, je možné, že budete môcť sledovať stav opravy online.

Kontrola stavu žiadosti o servis

Krytie obmedzenou zárukou spoločnosti Apple

Naša obmedzená záruka sa vzťahuje na výrobné chyby produktu a príslušenstva značky Apple po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia. Obmedzená záruka spoločnosti Apple dopĺňa práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Naša záruka sa nevzťahuje na neúmyselné poškodenie alebo poškodenie spôsobené neoprávnenými úpravami. Podrobnosti nájdete v záručnej zmluve. Stav záruky si môžete skontrolovať online. Ak v našich záznamoch nájdete nejaké nezrovnalosti, môžete aktualizovať informácie o svojom doklade o nákupe.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple
Kontrola stavu záruky
Aktualizácia informácií z dokladu o nákupe
Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa

Mimozáručný servis

Opravy sa považujú za mimozáručné v týchto prípadoch:

  • Apple TV je staršia ako jeden rok.
  • Na Apple TV došlo k problému, na ktorý sa nevzťahuje záruka ani zákon o ochrane spotrebiteľa, ako je napríklad neúmyselné poškodenie alebo poškodenie v dôsledku neoprávnených úprav.

Mimozáručný servis je spoplatnený. Ak zistíme nejaký problém, buď ho dokážeme opraviť, alebo vám Apple TV vymeníme za novú alebo za takú, ktorá bude rovnako výkonná a spoľahlivá ako nová. Na podrobnosti sa opýtajte zástupcu servisu.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple
Zmluvné podmienky opráv spoločnosti Apple

Servis batérie diaľkového ovládača

Apple TV 4K a Apple TV (4. generácia) majú diaľkový ovládač s nabíjateľnou batériou. Ak má batéria výrobnú chybu a vzťahuje sa na ňu obmedzená záruka spoločnosti Apple alebo zákon o ochrane spotrebiteľa, jej servis vykonáme bez ďalších poplatkov. Naša záruka sa nevzťahuje na batérie, ktoré sú opotrebované v dôsledku bežného používania. 

Príslušenstvo možno budeme musieť otestovať, aby sme zistili príčinu problému s batériou. Ak ovládač Apple TV Remote nie je krytý zárukou, môžeme ho opraviť alebo vymeniť za poplatok.

Predĺženie výdrže batérie

Príslušenstvo Apple

Príslušenstvo značky Apple, ktoré je súčasťou balenia Apple TV, je kryté našou zárukou a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Podrobnosti o servise vám poskytne autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple.

Celé znenie obmedzenej záruky spoločnosti Apple na príslušenstvo
Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple

Príprava Apple TV na servis

  • Pripravte si Apple ID a heslo a tiež sériové číslo Apple TV.
  • Keď Apple TV odovzdávate do servisu, nechajte si káble a ďalšie príslušenstvo.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple

Po servise

Po vrátení Apple TV zo servisu sa prihláste pomocou svojho účtu Apple ID do App Storu. Ak počas servisu Apple TV zresetujeme alebo vymeníme, budete si musieť znova stiahnuť aplikácie.

Kvalitu servisu vrátane náhradných dielov garantujeme po dobu 90 dní od poskytnutia servisu alebo po zostávajúcu dobu platnosti obmedzenej záruky spoločnosti Apple (platí možnosť poskytujúca dlhšie obdobie). Táto ponuka platí vždy, keď servis uskutočníme my alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple.

Nastavenie Apple TV