Ak sa v iPhone nezobrazuje posuvník Hlasitosť

V aplikácii alebo v ovládacom centre sa nemusí zobrazovať posuvník Hlasitosť. Môže sa tiež stať, že po stlačení tlačidiel hlasitosti sa na obrazovke nezobrazuje indikátor hlasitosti. Tento článok vám môže pomôcť.

Chýbajúci posuvník Hlasitosť v ovládacom centre:

Chýbajúci posuvník Hlasitosť v ovládacom centre

Chýbajúci indikátor hlasitosti:

Chýbajúci indikátor hlasitosti

Ak je Lightning konektor (alebo 30-kolíkový dokovací konektor na iPhone 4s alebo staršom) zanesený nečistotami, iPhone sa môže správať, ako keby k nemu bolo pripojené príslušenstvo. Skúste Lightning konektor alebo dokovací konektor v dolnej časti iPhonu vyčistiť pomocou čistej, suchej a mäkkej kefky a potom znova otestujte hlasitosť.

Lightning konektor

Lightning konektor

30-kolíkový dokovací konektor

30-kolíkový dokovací konektor

Ak sa posuvník Hlasitosť stále nezobrazuje, dohodnite si servis.

 

Dátum zverejnenia: