iOS: Vysvetlenie zvukov, zvonení a upozornení

iPhone, iPad alebo iPod touch môžete nastaviť tak, aby prehrával zvuky rôznych upozornení, ako sú napríklad upozornenia na prijaté správy, nové e-maily, hovory a pripomienky. Zvukovú signalizáciu možno nastaviť aj pre plánované činnosti, odoslanie e-mailu, stláčanie tlačidiel a zablokovanie zariadenia.

Ak chcete zmeniť nastavenia zvukov, prejdite do ponuky Nastavenia > Zvuky. Dostupné možnosti zahŕňajú:

 • nastavenie hlasitosti zvonenia a upozornení zariadenia,
 • zablokovanie bočných tlačidiel tak, aby pomocou nich nebolo možné zmeniť hlasitosť zvonenia,
 • nastavenie zvonenia (ak chcete nastaviť zvonenie pre konkrétnu osobu, prejdite na jej kartu v Kontaktoch),
 • nastavenie tónov upozornení a ďalších tónov,
 • zapnutie a vypnutie zvukov klávesnice, ako aj zapnutie a vypnutie zvuku pri zablokovaní zariadenia.

Vibrovanie iPhonu

Môžete určiť, či má iPhone vibrovať pri prichádzajúcom hovore alebo pri zapnutí tichého režimu, a nastaviť schémy vibrovania. Prejdite do ponuky Nastavenia > Zvuky a vyberte položku v zozname Zvuky a vibrovania. Klepnite na položku Vibrovanie a vyberte schému.

Vytvorenie vlastnej schémy vibrovania

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Zvuky a vyberte typ upozornenia v zozname Zvuky a vibrovania.
 2. Klepnite na položky Vibrovanie > Vytvoriť nové vibrovanie.
 3. Dotykmi a klepaním na obrazovku vytvorte schému vibrovania.

Prepnutie zariadenia do tichého režimu

 • iPhone: Prepnite prepínač zvonenia a tichého režimu na bočnej strane zariadenia.
 • iPad: Stlačte a podržte spodný koniec tlačidla hlasitosti.
  Ak chcete stlmiť len hlásenia, upozornenia a zvukové efekty, posuňte bočný prepínač nadol.
 • iPod touch: Stlačte a podržte spodný koniec tlačidla hlasitosti.

Poznámky:

 • Prepínač zvonenia a tichého režimu na iPhone ani bočný prepínač na iPade nestlmia prehrávanie zvuku, ako je napríklad zvuk hudby, podcastov, videí a hier.
 • Hovory, upozornenia a hlásenia môžete stlmiť aj pomocou nastavenia Nerušiť.
 • Aj keď sa zariadenie nachádza v tichom režime, pri aktivácii alarmu hodín zaznieva zvuk prostredníctvom vstavaného reproduktora.
Dátum zverejnenia: