Apple Configurator: Zachovanie aplikácií nainštalovaných používateľom pri aktualizovaní nastavení v priradenom zariadení

Informácie o zachovaní aplikácií nainštalovaných používateľom, ktorý si prevzal zariadenie spravované aplikáciou Apple Configurator.

V predvolenom nastavení platí, že pri každom pripojení spravovaného zariadenia k aplikácii Apple Configurator sa vymažú všetky aplikácie, ktoré do daného zariadenia nainštaloval používateľ.

Počnúc aplikáciou Apple Configurator 1.1 môžete toto nastavenie zmeniť v okne Preferences (Nastavenia), ku ktorému získate prístup pomocou ponuky aplikácie Apple Configurator.

Dátum zverejnenia: