Používanie cloudových služieb tretích strán v apke Súbory

Do apky Súbory môžete pridávať cloudové služby tretích strán, ako sú napríklad Box, Dropbox, OneDrive, Adobe Creative Cloud, Disk Google a ďalšie, aby ste mali k svojim súborom prístup na všetkých svojich zariadeniach.

Pridávanie apiek cloudového úložiska tretích strán do apky Súbory

 1. Stiahnite a nastavte si apku cloudu tretej strany, napríklad Dropbox, OneDrive alebo Disk Google.
 2. Otvorte apku Súbory.
 3. Klepnite na tab Prechádzať.
 4. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Upraviť.
  iPhone so zobrazenými možnosťami menu, ktoré sa zobrazia po stlačení tlačidla Viac.
 5. Zapnite apky tretích strán, ktoré chcete používať v apke Súbory. 
  iPhone zobrazujúci umiestnenia v apke Súbory vrátane služieb Box, Creative Cloud a Dropbox.
 6. Klepnite na Hotovo.
 7. Ak sa vám v apke Súbory niektorá z cloudových služieb tretích strán nezobrazuje, obráťte sa na poskytovateľa cloudu.

Presúvanie súborov z apky cloudu tretej strany v apke Súbory

 1. V apke Súbory vyhľadajte súbor tretej strany, ktorý chcete presunúť.
 2. Stlačte súbor a držte ho stlačený, až kým sa nezobrazí menu. Potom klepnite na Presunúť.
 3. Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor presunúť.
 4. Klepnite na Kopírovať.

 

Dátum zverejnenia: