Pridávanie čísel strán a textu do hlavičiek a piat v apke Pages na Macu, iPhone alebo iPade

Pridávajte čísla strán a text do hlavičiek a piat a potom nastavte, kde v dokumente sa majú zobrazovať.

Pridávanie čísel strán a textu do hlavičiek a piat na Macu

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na Dokument. V dokumente textového editora musíte kliknúť aj na tab Dokument.
 2. Ak chcete zapnúť hlavičky alebo päty, začiarknite políčka Hlavička alebo Päta.
 3. Presuňte ukazovateľ nad horný alebo pod dolný okraj strany, aby sa zobrazili tri polia hlavičky alebo päty, a potom na jedno kliknite.
  Ak pracujete s dokumentom textového editora a polia sa nezobrazujú, kliknite v hornej časti postranného panela Dokument na tab Sekcia a uistite sa, že možnosť „Skryť na prvej strane sekcie“ nie je vybratá.
 4. Ak chcete pridať čísla strán, kliknite na Vložiť číslo strany a vyberte štýl číslovania.
  Ak sa vyskakovacie menu nezobrazuje, kliknite na paneli s nástrojmi na Vložiť a vyberte Číslo strany.
 5. Ak chcete pridať text, kliknite do niektorého z polí hlavičky alebo päty a začnite písať. 
 6. Ak chcete zmeniť vzhľad textu alebo čísel strán, vyberte číslo strany v hlavičke alebo päte, kliknite na tlačidlo Formát na paneli s nástrojmi a potom naformátujte text.
 7. Ak chcete zmeniť vzdialenosť hlavičiek alebo piat od horného alebo spodného okraja strany, klikajte na šípky alebo zadajte hodnoty do polí pod zaškrtávacími políčkami Hlavička alebo Päta na tabe Dokument na postrannom paneli.
 8. Ak chcete hlavičku alebo pätu vymazať, zrušte zaškrtnutie políčka Hlavička alebo Päta na tabe Dokument na postrannom paneli. Tým sa odstráni obsah zo všetkých hlavičiek alebo piat v dokumente.

Keď pridáte čísla strán, pri pridávaní strán sa budú automaticky zvyšovať. V prípade dokumentov textového editora s viac ako jednou časťou môžete meniť počiatočné čísla pre každú časť. V dokumentoch s rozložením strán môžete pre stranu nastaviť iné počiatočné číslo. Čísla strán môžete pridať aj mimo hlavičiek a piat. Prečítajte si viac o pridávaní čísel strán v apke Pages na Macu.


Pridávanie čísel strán a textu do hlavičiek a piat na iPhone alebo iPade

Ak chcete v dokumente začať používať hlavičky a päty, zapnite hlavičky a päty. Potom môžete pridávať čísla strán, text a obrázky. Môžete tiež nastaviť, kde v dokumente apky Pages sa hlavičky a päty majú zobrazovať.

Zapnutie hlavičiek alebo piat

Ak chcete v dokumente začať používať hlavičky a päty, zapnite hlavičky a päty.

 1. Otvorte dokument v Pages.
 2. Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac . Na iPade klepnite na názov dokumentu alebo na tlačidlo Viac podľa toho, čo sa zobrazuje na paneli s nástrojmi.
 3. Klepnite na Možnosti dokumentu a potom na Nastavenie dokumentu.
 4. Zapnite Hlavičky alebo Päty. 
 5. Ak chcete hlavičku alebo pätu vymazať, vypnite Hlavičky alebo Päty. Tým sa odstráni obsah z hlavičiek alebo piat v dokumente.

Pridanie čísel strán do dokumentu

 1. Otvorte dokument v Pages.
 2. Zapnite hlavičky alebo päty.
 3. Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac . Na iPade klepnite na paneli s nástrojmi na názov dokumentu alebo na tlačidlo Viac (podľa toho, čo sa na paneli zobrazuje).
 4. Klepnite na Možnosti dokumentu a potom na Nastavenie dokumentu.
 5. Klepnite na Viac možností v dolnej časti sekcie ovládacích prvkov.
 6. Klepnite do niektorého z troch polí pre hlavičku alebo pätu. Môžete použiť ľubovoľnú kombináciu polí.
 7. Ak pracujete s dokumentom textového editora a tieto polia nevidíte:
  • Klepnite na názov dokumentu na paneli s nástrojmi. Ak sa názov dokumentu nezobrazuje, klepnite na tlačidlo Viac.
  • Klepnite na Možnosti dokumentu a potom na Nastavenie dokumentu.
  • Klepnite na Sekcia a uistite sa, že možnosť „Skryť na prvej strane“ je vypnutá.
 8. Klepnite na Čísla strán a potom na možnosť číslovania strán.
 9. Ak chcete zmeniť vzhľad čísel strán, vyberte číslo strany v hlavičke alebo päte, klepnite na tlačidlo Formát  a potom naformátujte text.

Čísla strán sa pri pridávaní strán automaticky zvyšujú. V prípade dokumentov textového editora s viac ako jednou časťou môžete meniť počiatočné čísla pre každú časť. V dokumentoch s rozložením strán môžete pre stranu nastaviť iné počiatočné číslo. Prečítajte si viac o pridávaní čísel strán do dokumentu.

Pridávanie textu a obrázkov do hlavičiek a piat

 1. Otvorenie dokumentu v apke Pages.
 2. Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac . Na iPade klepnite na paneli s nástrojmi na názov dokumentu alebo na tlačidlo Viac (podľa toho, čo sa na paneli zobrazuje).
 3. Klepnite na Možnosti dokumentu a potom na Nastavenie dokumentu.
 4. Klepnite na Viac možností v dolnej časti sekcie ovládacích prvkov.
 5. Klepnite do niektorého z troch polí pre hlavičku alebo pätu (môžete použiť ľubovoľnú kombináciu polí). 
 6. Ak chcete pridať alebo upraviť text v hlavičkách alebo pätách, zadajte text hlavičky či päty alebo vyberte text, ktorý chcete upraviť.
 7. Ak chcete zmeniť vzhľad textu, vyberte text, klepnite na tlačidlo Formát  a potom naformátujte text.

Nastavenie umiestnenia hlavičiek a piat

 1. Otvorenie dokumentu v apke Pages.
 2. Na iPhone klepnite na tlačidlo Viac . Na iPade klepnite na paneli s nástrojmi na názov dokumentu alebo na tlačidlo Viac (podľa toho, čo sa na paneli zobrazuje).
 3. Klepnite na Možnosti dokumentu a potom na Nastavenie dokumentu.
 4. Klepnite na Viac možností.
 5. Ak chcete nastaviť vzdialenosť od horného a spodného okraja strany, potiahnite šípky nad hlavičkou a pod pätou.

Šírka hlavičiek a piat závisí od ľavého a pravého okraja strany. Keď upravíte okraje strany, upraví sa aj šírka hlavičiek a piat.


Dátum zverejnenia: