Ak sa videá v režime Film z iPhonu pri importovaní do Macu alebo do počítača s Windowsom nezobrazujú

Ak sa posledné videá z iPhonu nezobrazujú vo Fotkách alebo v Image Capture na Macu alebo na počítači s Windowsom, je možné, že budete musieť dokončiť ich spracovanie na iPhone.

Váš iPhone spracúva videá nahraté v režime Film automaticky. Videá v režime Film, ktoré iPhone ešte úplne nespracoval, sa po pripojení iPhonu k Macu alebo k počítaču s Windowsom nezobrazia v oknách importu.

Spracovanie videí na iPhone dokončíte vykonaním týchto krokov:

  1. Ak je iPhone pripojený k Macu alebo k počítaču s Windowsom, odpojte ho.
  2. Na iPhone otvorte Fotky.
  3. Klepnite na tab Albumy a vyberte album Film.
  4. Klepnite na Spracovať v dolnej časti albumu.
  5. Po dokončení spracovania pripojte iPhone k Macu alebo k počítaču s Windowsom a dokončite proces importovania.
  6. Ak používate iCloud Fotky, môžete tiež počkať na nahranie videí do iCloud Fotiek. Potom k nim budete mať prístup aj na iných zariadeniach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: