Čo je nové v systéme iPadOS 15 pre firmy

Prečítajte si viac o obsahu pre firmy, ktorý spoločnosť Apple vydala pre systém iPadOS 15.

Aktualizácie systému iPadOS 15 vylepšujú stabilitu, výkon a kompatibilitu vášho zariadenia a odporúčajú sa všetkým používateľom. Správcovia zariadení môžu spravovať aktualizácie softvéru pomocou riešenia MDM. 

Ak chcete získať informácie o všeobecných vylepšeniach, prečítajte si o aktualizáciách systému iPadOS 15.

Podrobnosti o tom, čo sa v týchto aktualizáciách týka zabezpečenia, nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

iPadOS 15.6

 • Keď kopírujete reťazec hesla pomocou Yubikey 5Ci, načíta sa teraz celý reťazec.

     


iPadOS 15.5

 • Je pridaná podpora prihlasovania pomocou spravovaného Apple ID, ktoré je združené so službou Google Workspace.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa pre odkazy tel:// obsahujúce špeciálne znaky nespustilo volanie.
 • V apkách Mail, Správy a ďalších sú teraz aktívne odkazy schémy URL pre apky.
 • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval, že zariadenia konfigurované pre technológiu Always On VPN nedokázali pri pripájaní k sieťam načítať asistenta pre siete s kaptívnym portálom.

     


iPadOS 15.4

Správa zariadení

 • Pomocou existujúcich obmedzení spravovaného otvárania v iných apkách teraz možno zabrániť zdieľaniu poznámok uložených v spravovanom účte do nespravovaných cieľových umiestnení.
 • Apky nainštalované na zariadeniach zaregistrovaných v službe Registrácia používateľa je teraz možné aktualizovať prostredníctvom riešenia MDM.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého nebolo možné úspešne dokončiť preinštalovanie profilu registrácie.

Opravy chýb a ďalšie vylepšenia

 • Obmedzenie funkcie AirDrop sa teraz správne používa na zariadenia s triedami nakonfigurovanými v apke Učebňa.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého používateľ nemohol vypnúť výstrahy štátnej správy.
 • Na zariadeniach nakonfigurovaných na používanie japonských hardvérových klávesníc sa po zmene orientácie zariadenia už nemení mapovanie klávesnice.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého nebolo možné do niektorých zariadení pridať nové náhrady textu.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa pri načítaní webovej stránky vyžadujúcej certifikát na autentifikáciu používateľovi zobrazovali viaceré výzvy.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa do zdieľaného iPadu nedalo prihlásiť pomocou externej klávesnice.

     


iPadOS 15.3

 • Vyriešil sa problém, ktorý mohol spôsobiť, že účastníci stretnutia v kalendári dostávali po aktualizácii zariadenia odpovede zo starších udalostí kalendára Exchange.
 • Vyriešil sa problém, ktorý mohol spôsobiť, že videokonferencie založené na špecifikácii WebRTC, ktoré boli iniciované prehliadačom Safari, neobsahovali audio alebo video.
 • Vyriešil sa problém, ktorý mohol spôsobiť, že webové stránky vyžadujúce autentifikáciu počas načítavania viackrát zobrazili výzvu.

     


iPadOS 15.2

Správa zariadení

 • Na riadených zariadeniach je teraz možné zabrániť používaniu ochrany súkromia v apke Mail.

Opravy chýb a ďalšie vylepšenia

 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa pri použití pracovného postupu „Prenos alebo resetovanie“ nepoužilo obmedzenie iCloud zálohy.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil nástroju Apple Configurator 2 v úprave plochy pripojených zariadení.
 • Vyriešil sa problém, ktorý mohol spôsobiť spomalenie alebo nereagovanie Kalendára.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil autentifikácii proxy servera používajúceho protokol NTLM.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil niektorým zariadeniam v inštalácii aktualizácií softvéru cez mobilné pripojenie.
 • Vyriešil sa problém, ktorý mohol spôsobiť, že certifikáty doručené prostredníctvom správy MDM neboli k dispozícii. Ďalšie informácie

     


iPadOS 15.1

Opravy chýb a ďalšie vylepšenia

 • Keď je apka nakonfigurovaná pre režim jednej apky, používateľ môže schvaľovať výzvy týkajúce sa oprávnení pre mikrofón, kameru a ďalšie zariadenia.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého obmedzenie funkcie Vymazať všetok obsah a nastavenia nezabránilo používateľom vymazať zariadenia.

 

iPadOS 15

Systém iPadOS 15 obsahuje nové funkcie, ako je Managed Pasteboard, vylepšené možnosti v rámci Registrácie užívateľa, nové možnosti deklaratívnej správy a ďalšie vylepšenia správy zariadení.

Správa zariadení

 • Nové obmedzenie funkcie Managed Pasteboard v systéme iPadOS 15 zaisťuje, že vkladanie obsahu sa bude riadiť nakonfigurovanými pravidlami spravovaného otvorenia v konkrétnej apke.
 • Funkcia Registrácia používateľa umožňuje prístup k službe iCloud Drive v osobných aj spravovaných účtoch Apple ID v apke Súbory.
 • Nový postup registrácie založený na účte umožňuje používateľom začať registráciu zo svojho zariadenia v časti Nastavenia > Všeobecné > VPN a správa zariadenia s použitím priradeného spravovaného Apple ID.
 • Objem dát pre rozšíriteľné jednorazové prihlásenie teraz môže určovať preferované centrá KDC.
 • V systéme tvOS 15 je možné pomocou nového kľúča v objeme dát pre TV Remote odstrániť názvy zariadení Apple TV vo widgete Apple TV Remote.
 • Na riadených zariadeniach je možné zabrániť používaniu súkromných prenosov cez iCloud. Prečítajte si, ako pripraviť sieť na súkromné prenosy cez iCloud.

Opravy chýb a ďalšie vylepšenia

 • Pri písaní e-mailovej správy sa pre príjemcov, ktorí sú uvedení v globálnom zozname adries Exchange, zobrazí položka DisplayName.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa pripojenie VPN konkrétneho účtu Exchange nenadviazalo pre všetky služby.
 • Po aktualizácii softvéru už apka Správy nebude deaktivovaná, ak bolo pre obrazovku Správy a FaceTime nakonfigurované preskočenie počas automatizovanej registrácie zariadení.
 • Keď správa MDM prenesie aktualizáciu softvéru do zariadenia chráneného kódom v zamknutom stave, na zamknutej ploche sa už nebude zobrazovať chyba.
 • Na zariadeniach pripravených s použitím programu cfgutil sa teraz Sprievodca nastavením po dokončení správne ukončí.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa na zamknutej ploche nezobrazovali hlásenia apky Mail.
 • Keď je v zariadeniach nakonfigurovaná japončina a sú povolené obmedzenia správy otvorenia v konkrétnej apke, kontakty sa teraz pri výbere príjemcov v apke Mail zoraďujú správne. 
 • Systém iPadOS 15 podporuje v rámci protokolu DHCPv4 možnosť IPv6-Only-Preferred. Táto možnosť umožňuje zariadeniam podporujúcim protokol IPv6 zrušiť priradenie adresy IPv4.
 • Rozšírenie Jednorazové prihlásenie teraz môže na overovanie používať Face ID a Touch ID.
 • Prihlasovacie údaje SSO Kerberos sa správne odosielajú na servery služby ADFS, keď sa autentifikácia vykoná prostredníctvom rozhrania API SafariViewController.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: