Aktualizácie systému watchOS 8

watchOS 8 prináša nové spôsoby, ako viesť zdravý a aktívny život a ostať v spojení. V prepracovanej apke Fotky budete mať svoje najvzácnejšie spomienky vždy poruke a nové tréningy tajči a pilatesu spolu s novou apkou Meditácia vám pomôžu zachovať si zdravie a udržať sa v kondícii. Vďaka aktualizáciám v apkách Peňaženka a Domácnosť sa jednoducho a pohodlne dostanete domov, do auta a aj na miesta, ktoré radi navštevujete.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222

watchOS 8.8.1

Táto aktualizácia prináša dôležité opravy zabezpečenia a odporúčame ju všetkým užívateľom.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8.7.1

watchOS 8.7.1 rieši problém, ktorý mohol u niektorých užívateľov spôsobovať neočakávané reštartovanie hodiniek Apple Watch Series 3.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 8.7

Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia, opravy chýb a dôležité bezpečnostné aktualizácie.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8.6

watchOS 8.6 prináša nové funkcie, opravy chýb a vylepšenia vrátane nasledujúcich:

 • Podpora pre apku EKG na Apple Watch Series 4 alebo novších v Mexiku.
 • Podpora pre hlásenia o nepravidelnom srdcovom rytme v Mexiku.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8.5.1

watchOS 8.5.1 obsahuje aktualizácie bezpečnosti a opravy chýb pre Apple Watch.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8.5

watchOS 8.5 prináša nové funkcie, vylepšenia a opravy chýb vrátane nasledujúcich:

 • Možnosť autorizovať nákupy a predplatné uskutočnené na Apple TV.
 • Očkovacie preukazy na COVID-19 v apke Peňaženka teraz podporujú formát digitálnych COVID preukazov EÚ.
 • Aktualizácia hlásení o nepravidelnom rytme prináša zlepšenú identifikáciu fibrilácie predsiení. K dispozícii v Spojených štátoch, Čile, Hongkongu, Južnej Afrike a mnohých ďalších oblastiach, kde je táto funkcia dostupná. Svoju verziu si môžete overiť podľa postupu na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT213082

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 8.4.2

watchOS 8.4.2 obsahuje aktualizácie bezpečnosti a opravy chýb pre Apple Watch.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 8.4.1

watchOS 8.4.1 obsahuje opravy chýb pre Apple Watch Series 4 a novšie.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 8.4

watchOS 8.4 obsahuje dôležité aktualizácie bezpečnosti a opravy chýb vrátane nasledovnej:

 • Niektoré nabíjačky nemuseli fungovať podľa očakávania.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8.3

watchOS 8.3 prináša nové funkcie, vylepšenia a opravy chýb vrátane nasledujúcich:

 • Podpora funkcie Hlásenie o súkromí v apkách, ktorá zaznamenáva prístupy k dátam a senzorom.
 • Oprava problému, ktorý mohol u niektorých užívateľov spôsobovať neočakávané prerušenie meditácie pri doručení hlásenia.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8.1.1

watchOS 8.1.1 opravuje problém, pri ktorom sa Apple Watch Series 7 niektorých užívateľov nemuseli nabíjať podľa očakávaní.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8.1

watchOS 8.1 obsahuje nasledovné vylepšenia a opravy chýb pre Apple Watch:

 • Vylepšené algoritmy na detegovanie pádu počas tréningov a možnosť zapnúť detekciu pádu len počas tréningov (Apple Watch Series 4 a novšie).
 • Podpora pre očkovacie preukazy na COVID-19 umožňuje predkladať overiteľné informácie o očkovaní z apky Peňaženka.
 • Niektorým užívateľom sa po zapnutí funkcie Trvalo zapnutý displej nemusel zobrazovať správny čas na hodinkách na zvesenom zápästí (Apple Watch Series 5 a novšie).

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8.0.1

Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia a opravy chýb pre Apple Watch.

 • Niektorým užívateľom Apple Watch Series 3 sa mohol zobraziť nepresný priebeh aktualizácie softvéru.
 • Pre niektorých užívateľov Apple Watch Series 3 nemuseli byť k dispozícii nastavenia Prístupnosti.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 8

watchOS 8 prináša nové spôsoby, ako viesť zdravý a aktívny život a ostať pripojený. V prepracovanej apke Fotky budete mať svoje najvzácnejšie spomienky vždy poruke a nové tréningy tajči a pilatesu spolu s novou apkou Meditácia vám pomôžu zachovať si zdravie a udržať sa v kondícii. Vďaka aktualizáciám v apkách Peňaženka a Domácnosť sa jednoducho a pohodlne dostanete domov, do auta a aj na miesta, ktoré radi navštevujete.

Ciferníky

 • Ciferník Portréty využíva údaje o hĺbke z portrétových fotiek spravených na iPhone na vytváranie imerzívnych vrstvených ciferníkov (Apple Watch Series 4 a novšie).
 • Na ciferníku Svetový čas môžete sledovať čas naraz v 24 rôznych časových pásmach (Apple Watch Series 4 a novšie).

Domácnosť

 • Stav a ovládacie prvky príslušenstva v domácnosti sa teraz nachádzajú vo vrchnej časti apky Domácnosť.
 • V rýchlom zobrazení môžete zistiť, či je príslušenstvo zapnuté, aký je stav jeho batérie, či vyžaduje aktualizáciu softvéru a prezerať si ďalšie podrobnosti.
 • Príslušenstvo a scény sa dynamicky zobrazujú na základe dennej doby a frekvencie používania.
 • Vyhradené miesto na prezeranie obrazu zo všetkých dostupných kamier v HomeKite na jednom mieste s podporu pre rôzne pomery strán.
 • V časti Obľúbené môžete pristupovať k najčastejšie používaným scénam a príslušenstvu.

Peňaženka

 • S kľúčmi od domácnosti môžete klepnutím odomykať podporované zámky na vchodových dverách domov alebo bytov.
 • Do svojej izby sa v partnerských hoteloch dostanete jednoducho klepnutím na hotelový kľúč.
 • Kľúče od kancelárie vám v partnerských firmách klepnutím otvoria dvere na pracovisku.
 • Pomocou kľúčov od auta využívajúcich rozhranie UWB (Ultra Wideband) na Apple Watch Series 6 môžete odomykať, zamykať a štartovať podporované autá – stačí sa k autu priblížiť.
 • Funkcie vzdialeného bezkľúčového prístupu umožňujú zamykanie, odomykanie, trúbenie, predhriatie a otváranie kufra na podporovaných autách.

Tréning

 • Nové špeciálne algoritmy v apke Tréning navrhnuté pre tajči a pilates poskytujú presné sledovanie kalorických ukazovateľov.
 • Automatická detekcia tréningov na bicykli vonku vám pripomenie spustenie apky Tréning a spätne započíta dáta do zahájeného tréningu.
 • Tréningy na bicykli vonku sa dokážu automaticky pozastaviť a potom znovu spustiť.
 • Vylepšená presnosť merania kalorických ukazovateľov počas tréningov na bicykli vonku pri jazde na e-biku.
 • Užívatelia mladší ako 13 rokov teraz získajú presnejšiu metriku na túrach.
 • Hlasová odozva pomocou vstavaného reproduktora alebo pripojeného Bluetooth zariadenia oznamuje tréningové míľniky.

Fitness+

 • Meditácie so sprievodcom vám pomôžu precvičiť si meditáciu a ich súčasťou sú audiorelácie na Apple Watch a videorelácie na iPhone, iPade a Apple TV, ktoré vás prevedú rôznymi meditačnými témami.
 • Každý týždeň sú dispozícii nové tréningy pilatesu zostavené na vylepšenie sily a ohybnosti.
 • Podpora zobrazenia Obraz v obraze na iPhone, iPade a Apple TV, takže môžete sledovať tréning a zároveň pozerať iný obsah v kompatibilných apkách.
 • Rozšírené tréningové filtre pre jogu, silový tréning, tréning telesného jadra a HIIT tréning vrátane požiadaviek na tréningové vybavenie.

Meditácia

 • Súčasťou apky Meditácia sú vylepšené dychové cvičenia a nové meditácie s reflexiou.
 • Dychové cvičenia sprevádzané novými animáciami prinášajú tipy, ktoré pomáhajú vniesť do techník hlbokého dýchania prepojenie s vlastným telom.
 • Reflexia vám ponúkne jednoduchú myšlienku, na ktorú môžete upriamiť svoju myseľ, a na displeji hodiniek pozorovať, ako plynie minúta.

Spánok

 • Apple Watch dokážu počas spánku merať frekvenciu dýchania.
 • Možnosť vyhodnotiť frekvenciu dýchania počas spánku v apke Zdravie a nastaviť upozornenia na prípadné detegovanie trendu.

Správy

 • Možnosť písať a odpovedať na správy použitím rukopisu, diktovania a emoji z rovnakej obrazovky.
 • Nadiktovaný text môžete posúvať otáčaním korunky Digital Crown, čo zjednodušuje jeho upravovanie.
 • Podpora pre #obrázky v apke Správy vám umožňuje vyhľadávať GIFy alebo si vybrať GIF, ktorý ste nedávno použili.

Fotky

 • V prerobenej apke Fotky si môžete prezerať a spravovať knižnicu fotiek priamo na zápästí.
 • Okrem obľúbených fotiek sa na Apple Watch synchronizuje aj to najlepšie z vašich spomienok a vybrané fotky s denne generovaným novým obsahom.
 • Fotky zo synchronizovaných spomienok sa zobrazia v mriežke v štýle mozaiky s výberom najlepších záberov na väčších fotkách.
 • Možnosť zdieľať fotky prostredníctvom apiek Správy a Mail.

Nájsť

 • Apka Nájsť predmety vám pomocou siete služby Nájsť umožňuje vyhľadávať predmety s pripojeným AirTagom a podporované produkty tretích strán.
 • Apka Nájsť zariadenia vám pomôže nájsť vaše stratené Apple zariadenia a zariadenia vlastnené členmi skupiny rodinného zdieľania.
 • Hlásenia o odlúčení v službe Nájsť vás upozornia, keď niekde zabudnete svoje Apple zariadenie, AirTag alebo kompatibilný predmet tretej strany.

Počasie

 • Na začiatok alebo koniec dažďa či sneženia vás upozornia hlásenia s hodinovou predpoveďou zrážok.
 • Výstrahy pred nepriaznivým počasím vás upozornia na nebezpečné meteorologické javy ako tornáda, zimné búrky, náhle záplavy a ďalšie.
 • Na grafe zrážok si môžete pozrieť vizuálne znázornenie intenzity dažďa.

Ďalšie funkcie a vylepšenia:

 • Môj čas vám umožňuje automaticky filtrovať hlásenia na základe toho, čomu sa práve venujete, či už trénujete, spíte, hráte hry, čítate, šoférujete, pracujete alebo si užívate voľno.
 • Apple Watch sa automaticky zladia s režimom Môjho času nastaveným v iOS, iPadOS alebo macOS, takže hlásenia máte vždy pod kontrolou a môžete sa lepšie sústrediť.
 • V apke Kontakty môžete pristupovať k svojim kontaktom, upravovať ich a zdieľať.
 • V apke Tipy nájdete zbierky užitočných rád a odporúčaní, ako čo najlepšie využiť Apple Watch a vstavané apky na hodinkách.
 • V prepracovanej apke Hudba môžete na jednom mieste vyhľadávať a počúvať hudbu a naladiť si rádio.
 • Možnosť zdieľať skladby, albumy a playlisty z apky Hudba prostredníctvom apiek Správy a Mail.
 • Podpora pre viacero časovačov a pridávanie popisov na časovače prostredníctvom Siri.
 • Sledovanie cyklu môže teraz na vylepšovanie predpovedí používať dáta o srdcovej frekvencii z Apple Watch.
 • Nové memoji nálepky vám umožňujú poslať gesto shaka, zamávanie rukou, rozsvietenú žiarovku a ďalšie.
 • Možnosť prispôsobenia memoji nálepiek výberom oblečenia a pokrývky hlavy z viac ako 40 rôznych odevov v kombináciách troch farieb.
 • V Ovládacom centre je dostupné meranie hlasitosti zvuku v slúchadlách v reálnom čase počas počúvania médií.
 • Možnosť pridať do Peňaženky dopravné karty pre členov Rodinného nastavenia v Hongkongu, Japonsku a vybraných mestách v kontinentálnej Číne a Spojených štátoch.
 • Podpora pre Google účty v apkách Kalendár a Mail pre členov Rodinného nastavenia.
 • AssistiveTouch umožňuje užívateľom s postihnutím horných končatín odpovedať na hovory, ovládať kurzor na obrazovke, spúšťať menu s akciami a vykonávať ďalšie úlohy pomocou gest rukou, ako je napríklad spojenie palca a ukazováka alebo zovretie päste.
 • V Nastaveniach pribudla ďalšia možnosť pre väčší text.
 • Podpora pre apku EKG na Apple Watch Series 4 alebo novších v Litve.
 • Podpora pre hlásenia o nepravidelnom rytme v Litve.

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.apple.com/watchos/feature-availability/

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií Apple softvéru nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222

Dátum zverejnenia: