iPad sa nedá aktualizovať alebo obnoviť

iPad môžete prepnúť do režimu zotavovania a potom ho obnoviť pomocou počítača.

Obnovenie iPadu pomocou režimu zotavovania môže byť potrebné použiť v nasledujúcich situáciách:

 • Počítač nerozpoznáva iPad alebo uvádza, že je v režime zotavovania.
 • Na obrazovke sa niekoľko minút zobrazuje logo Apple bez indikátora priebehu.
 • Zobrazuje sa obrazovka režimu zotavovania.

Zistite, ako postupovať, ak sa na obrazovke niekoľko minút zobrazuje indikátor priebehu.

Prepnutie iPadu do režimu zotavovania a jeho opätovné nastavenie

 1. Uistite sa, že máte na Macu nainštalovaný najnovší softvér. Ak používate iTunes, skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu.
 2. Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte Finder. Na PC alebo Macu so systémom macOS Mojave alebo starším otvorte iTunes. Ak už je iTunes otvorený, zatvorte ho a znova ho otvorte. Zistite, ktorú verziu systému macOS na Macu používate.
 3. Pripojte iPad k počítaču pomocou USB kábla.
 4. Ponechajte iPad pripojený a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania:
  • Na iPade bez tlačidla Domov: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najbližšie k hornému tlačidlu. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najďalej od horného tlačidla. Stlačte a podržte horné tlačidlo.
   Animácia iPadu a iPadu mini so šípkami ukazujúcimi na tlačidlo na zvýšenie hlasitosti, potom na tlačidlo na zníženie hlasitosti a potom na horné tlačidlo
  • Na iPade s tlačidlom Domov: Stlačte a podržte tlačidlo Domov spolu s horným (alebo bočným) tlačidlom. 
   Animácia iPadu so šípkami ukazujúcimi na tlačidlo Domov a horné tlačidlo
 5. Držte tlačidlo (alebo tlačidlá) stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania:iPad s obrazovkou režimu zotavovania
 6. Na počítači nájdite iPad. Keď sa zobrazia možnosti Obnoviť a Aktualizovať, vyberte možnosť Aktualizovať. Počítač sa pokúsi preinštalovať softvér bez vymazania vašich dát. Počkajte, kým počítač stiahne softvér pre iPad. Ak sťahovanie trvá viac ako 15 minút a obrazovka režimu zotavovania na iPade sa zatvorí, nechajte sťahovanie dokončiť a potom zopakujte 3. krok.
 7. Po dokončení aktualizácie alebo obnovenia si nastavte iPad.

Získajte ďalšiu pomoc

Dátum zverejnenia: