Získanie refundácie za nákupy zaplatené kreditnou alebo debetnou kartou pomocou Apple Pay

Ak chcete vrátiť tovar kúpený pomocou Apple Pay a získať refundáciu, môže byť potrebné poskytnúť ďalšie informácie.

Vo všeobecnosti platí, že nákupy zaplatené pomocou Apple Pay môžete vrátiť po poskytnutí dokladu o nákupe. Keď obchodník spracuje vašu refundáciu, automaticky sa vráti na vašu platobnú kartu. Ak nemáte doklad o nákupe alebo vás obchodník požiada o ďalšie informácie, môžete mu poskytnúť číslo karty Apple Pay pre svoju platobnú kartu.

Vyhľadanie čísla karty Apple Pay

Na spracúvanie refundácií za nákupy vykonané pomocou Apple Pay používa obchodník číslo karty Apple Pay pre vašu platobnú kartu namiesto čísla debetnej alebo kreditnej karty z vašej fyzickej karty. Niektorí obchodníci nemusia vyžadovať číslo karty Apple Pay.

Vyhľadanie čísla karty Apple Pay pre platobnú kartu na iPhone

  1. Na iPhone otvorte apku Peňaženka.
  2. Klepnite na kartu, ktorú ste pri nákupe použili.
  3. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom klepnite na Číslo karty.

Na tejto obrazovke sú zobrazené posledné štyri číslice čísla karty Apple Pay pre vašu platobnú kartu.

Vyhľadanie čísla karty Apple Pay pre platobnú kartu na hodinkách Apple Watch

  1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Peňaženka.
  2. Klepnite na kartu, ktorú ste pri nákupe použili.
  3. Rolujte nadol a klepnite na Informácie o karte.

Na tejto obrazovke sú zobrazené posledné štyri číslice čísla karty Apple Pay pre vašu platobnú kartu.

Získanie refundácie na platobnú kartu, ktorú používate so službou Apple Pay

  1. Ak obchodník potrebuje na spracovanie refundácie vašu platobnú kartu, otvorte apku Peňaženka na zariadení, ktoré ste pri nákupe použili.
  2. Klepnite na kartu, na ktorú chcete vrátiť peniaze.
  3. Dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Môže sa vyžadovať overenie pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.
  4. Podržte zariadenie pri bezkontaktnej čítačke.

Môže trvať niekoľko dní, kým sa vrátenie platby objaví na výpise z karty.

Dátum zverejnenia: