Pridanie overiteľných informácií o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 do Apple Peňaženky a do apky Zdravie

Pridajte si overiteľné informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 ako očkovací preukaz do Peňaženky a stiahnite a uložte si overiteľné záznamy o očkovaní a výsledkoch testov do apky Zdravie.

Informácie o overiteľných záznamoch o očkovaní a výsledkoch testov

Do apky Zdravie na iPhone alebo iPode touch si môžete bezpečne ukladať overiteľné verzie záznamov o očkovaní, výsledkoch testov a osvedčeniach o zotavení z ochorenia COVID-19. Záznamy o očkovaní a výsledkoch testov stiahnuté v tomto overiteľnom formáte sú digitálne podpísané poskytovateľom očkovania alebo zdravotníckou inštitúciou. Je to podobné ako predloženie úradne overených papierových dokumentov. Overiteľné zdravotné záznamy sú v apke Zdravie označené symbolom zaškrtnutia. Znamená to, že záznam sa od jeho vytvorenia nezmenil.

Overiteľné záznamy o očkovaní a výsledkoch testov si môžete stiahnuť, ak poskytovateľ očkovania alebo výsledkov testov tento formát podporuje. Informujte sa u svojho poskytovateľa, či podporuje overiteľné zdravotné záznamy. 

V systéme iOS 15.4 alebo novšom je podporovaný certifikát EU Digital COVID (EU DCC).Prečítajte si viac o podporovanej technológii pre overiteľné zdravotné záznamy.

Pridanie očkovacieho preukazu do Apple Peňaženky

V systéme iOS 15.1 si môžete bezpečne stiahnuť a uložiť overiteľné informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 do apky Zdravie a pridať očkovací preukaz do Peňaženky.2

Obrazovka iPhonu so záznamom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 na pridanie do Peňaženky a do apky Zdravie 

Ak ste dostali QR kód

Overiteľné zdravotné záznamy si do apky Zdravie môžete pridať naskenovaním QR kódu, ktorý ste dostali od poskytovateľa očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo testov na COVID-19.

 1. Otvorte apku Kamera z plochy, ovládacieho centra alebo zamknutej obrazovky iPhonu alebo iPodu touch.
 2. Vyberte zadnú kameru.
 3. Podržte zariadenie tak, aby sa QR kód zobrazil v hľadáčiku v apke Kamera. Zariadenie QR kód rozpozná a zobrazí hlásenie apky Zdravie.
 4. Klepnite na hlásenie apky Zdravie.
 5. V prípade overiteľných záznamov o očkovaní pridajte záznam do apky Zdravie a apky Peňaženka klepnutím na Pridať do Peňaženky a Zdravia.
 6. Klepnite na Hotovo.

Ak dôjde k zmene záznamu o očkovaní, napríklad ak ste dostali ďalšiu dávku, budete musieť pridať nový QR kód.

Ak ste si uložili obrázok QR kódu

Do apky Zdravie si môžete pridávať overiteľné zdravotné záznamy pomocou funkcie Text naživo v apke Fotky.

 1. Otvorte apku Fotky.
 2. Klepnite na obrázok QR kódu.
 3. Dotknite sa QR kódu na obrázku, podržte ho a potom klepnite na Otvoriť v apke Zdravie.
 4. V prípade overiteľných záznamov o očkovaní pridajte záznam do apky Zdravie a apky Peňaženka klepnutím na Pridať do Peňaženky a Zdravia.
 5. Klepnite na Hotovo.

Ak dôjde k zmene záznamu o očkovaní, napríklad ak ste dostali ďalšiu dávku, budete musieť pridať nový QR kód.

Ak ste dostali súbor na stiahnutie

Záznamy si do apky Zdravie môžete pridať stiahnutím overiteľného zdravotného záznamu, ktorý vám poskytol váš poskytovateľ očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo testov na COVID-19.

 1. Na iPhone alebo iPode touch klepnite na odkaz na stiahnutie.
 2. V prípade overiteľných záznamov o očkovaní pridajte záznam do apky Zdravie a apky Peňaženka klepnutím na Pridať do Peňaženky a Zdravia.
 3. Klepnite na Hotovo.

Obrazovka iPhonu s tabom Zhrnutie v apke Zdravie so záznamom o očkovaní na pridanie do Peňaženky 

Ak máte v apke Zdravie uložený existujúci overiteľný záznam o očkovaní

Ak ste naskenovaním QR kódu, stiahnutím súboru alebo pripojením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridali svoje zdravotné záznamy na iPhone alebo iPode touch, môžete do apky Peňaženka pridať uložený overiteľný záznam o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

 1. Otvorte apku Zdravie.
 2. Klepnite na Zhrnutie vľavo dole.
 3. V časti Záznam očkovania klepnite na Pridať do Peňaženky.

Ak sa možnosť Pridať do Peňaženky nezobrazuje:

 1. Klepnite na Prechádzať vpravo dole a potom na Očkovania.
 2. Klepnite na typ záznamu o očkovaní.
 3. Klepnite na overiteľný záznam o očkovaní so značkou zaškrtnutia.
 4. Klepnite na Pridať do Peňaženky.

Obrazovka iPhonu s očkovacím preukazom v apke Peňaženka 

Očkovacie preukazy v Peňaženke

Keď si očkovací preukaz pridáte do apky Peňaženka, môžete ho kedykoľvek zobraziť a predložiť. Na prednej strane preukazu je uvedené vaše meno, typ vakcíny, dátumy podania dávok, vydavateľ a QR kód.

Úplné podrobné údaje o vašom očkovacom preukaze sa nezobrazia, kým sa neoveríte pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Svoj očkovací preukaz nemôžete zdieľať s inými používateľmi iPhonu, iPodu touch alebo hodiniek Apple Watch.

 

Pridávanie overiteľných zdravotných záznamov

Podľa toho, kde ste sa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 alebo otestovať na COVID-19, si môžete bezpečne stiahnuť svoje overiteľné zdravotné záznamy do apky Zdravie pomocou QR kódu alebo ako súbor na stiahnutie.

Ak ste sa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 alebo otestovať na COVID-19 u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý podporuje funkciu Zdravotné záznamy na iPhone a overiteľné zdravotné záznamy, môžete sa k nemu pripojiť v apke Zdravie. Po pripojení sa automaticky stiahnu vaše dostupné overiteľné zdravotné záznamy.

Prečítajte si viac o postupe pri pridávaní svojich zdravotných záznamov.

 

Zobrazenie overiteľného zdravotného záznamu

Po stiahnutí a uložení overiteľného zdravotného záznamu do apky Zdravie si ho môžete kedykoľvek pozrieť.

 1. Otvorte apku Zdravie a klepnite na Prechádzať.
 2. Klepnite na Očkovania alebo Výsledky testov.
 3. Klepnite na overiteľný zdravotný záznam, ktorý chcete zobraziť.

Váš overiteľný zdravotný záznam v apke Zdravie obsahuje informácie, ako je napríklad vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, aplikovaná očkovacia látka alebo vykonaný test, ako aj QR kód spojený s týmto overiteľným zdravotným záznamom.

Zdieľanie overiteľného zdravotného záznamu

Keď schválená apka tretej strany požiada o prístup k overiteľným zdravotným záznamom, môžete ich s ňou zdieľať. Keď apka požiada o prístup k overiteľným zdravotným záznamom, môžete vybrať, ktoré konkrétne záznamy sa majú zdieľať – a tieto záznamy sa s ňou budú zdieľať len raz. Apky tretích strán nemajú k overiteľným zdravotným záznamom, ktoré zdieľate, nepretržitý prístup.

Tieto záznamy sú v overiteľnom formáte, takže ak sa rozhodnete zdieľať výsledky testov a záznamy o očkovaní s apkami tretích strán, napríklad s apkami rôznych firiem alebo usporiadateľov verejných podujatí, môžu apky tretích strán potvrdiť, že záznam bol vydaný poskytovateľom laboratórnych testov alebo očkovania a že nebol od svojho vydania zmenený. 

Spoločnosť Apple nie je súčasťou overovacieho procesu tretích strán a pri importe alebo zdieľaní týchto dát k nim nemá prístup.


1. Možnosť pridávať overiteľné záznamy o očkovaní, výsledkoch testov a osvedčení o zotavení je k dispozícii všade, kde je táto technológia podporovaná.

2. V apke Peňaženka nemožno ukladať záznamy o výsledkoch testov ani o osvedčeniach o zotavení.

Dátum zverejnenia: