Poznámky k vydaniu GarageBandu pre systémy iOS a iPadOS

Prečítajte si o súčasnej verzii a predchádzajúcich verziách GarageBandu pre systémy iOS a iPadOS.

Novinky v GarageBande 2.3.14

 GarageBand teraz pred nahrávaním zvuku z mikrofónu alebo iného zdroja vyžaduje od používateľa povolenie na prístup k mikrofónu.


Predchádzajúce verzie

 

GarageBand 2.3.13

Stabilita a spoľahlivosť

 • Vylepšilo sa fungovanie GarageBandu pri prechádzaní zvukov dotykových nástrojov počas nahrávania na iPade.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku sa GarageBand mohol neočakávane ukončiť pri inštalácii zvukových balíkov.

Výkon

 • Ovládacie prvky audiojednotky sa už neprerušujú, pretože jadro GarageBandu pre audio sa teraz po pripojení externého zariadenia automaticky reštartuje.

Prístupnosť

 • Funkcia VoiceOver teraz pri prechádzaní prstom oznamuje časti skladby.

Knižnica zvukov

 • Potiahnutím slučky Klaksón auta v balíku zvukov Toy Box z Prehliadača slučiek na stopu sa teraz do stopy pridá správny zvuk.
 • Konský efekt v nástroji Erhu už nezostáva aktívny, keď sa ovládací prvok uvoľní a súčasne sa spustia appogiatúry.
 • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval, že ukážky niektorých slučiek Apple Loops sa v Prehliadači slučiek prehrávali správne, no po potiahnutí do oblasti Stopy potom nezneli rovnako.

Dotykové nástroje

 • Dvojitým klepnutím na Pruh akordov na iPhone sa už klávesnica neskryje.

Podpora externého hardvéru

 • V GarageBande je teraz možné vyberať vstupy zo zvukových zariadení, ktoré podporujú súpravu AudioDriverKit.

Všeobecné informácie

 • Pri používaní viackanálového zvukového rozhrania sa merač úrovne teraz v menu vstupu zobrazuje podľa očakávania.

GarageBand 2.3.12

Nové funkcie a vylepšenia

 • Do Sekvencéra krokov bolo pridané tlačidlo Nový vzor.

Stabilita a spoľahlivosť

 • GarageBand sa už neukončuje, keď v nástroji Piano Roll krátko po sebe niekoľkokrát klepnete na notu.
 • GarageBand sa už nezasekáva, keď sa v projekte prvýkrát vytvorí inštancia apky Audio Unit Extension.

Výkon

 • Výkon pri používaní gesta dvoma prstami na ovládanie hajtiek v bicej zostave sa zvýšil.
 • Spustením zvukovej ukážky slučky počas prehrávania videa sa teraz zastaví zvukový výstup videa.

Prístupnosť

 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje hodnoty posuvníkov v apke Compressor.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje tlačidlo Nová nahrávka v Správcovi dokumentov.
 • Efektové pedály v nástroji Smart Guitar teraz možno aktivovať pomocou funkcie VoiceOver.
 • Vylepšila sa navigácia v Nastaveniach stopy pomocou funkcie VoiceOver.
 • Funkciu VoiceOver teraz možno používať na vytváranie, úpravy a mazanie automatizačných bodov.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje hodnoty ovládacích prvkov v nástroji Sampler, len čo sú vybraté.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje tlačidlo Piano Keys (Klávesy piana).
 • Funkcia VoiceOver je teraz aktualizovaná a oznamuje zmeny ovládacích prvkov, keď sa načíta nové nastavenie mixážneho kanála.
 • Funkcia VoiceOver teraz pri hlásení aktuálnej pozície prehrávania oznamuje aj pozíciu hodinového signálu.
 • Funkcia VoiceOver už nekonvertuje názvy akordov obsahujúcich krížiky na ich enharmonické ekvivalenty s béčkami.
 • Funkcia VoiceOver teraz v systéme iPadOS spoľahlivo vyvoláva menu úprav rozsahu.
 • Funkcia VoiceOver teraz podporuje posúvanie dvoma prstami, ktorým sa počas prehrávania možno vrátiť na začiatok projektu.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje ovládacie prvky perkusií v nástroji Drummer.
 • Funkcia VoiceOver teraz poskytuje spätnú väzbu pri úprave okrajov rozsahu.
 • Funkcia VoiceOver teraz pri rolovaní v oblasti Stopy oznamuje aktuálne viditeľnú oblasť.
 • Prechádzanie po ovládacích prvkoch FX pomocou funkcie VoiceOver je teraz jednoduchšie.
 • V Rytmickom sekvenceri je teraz možné prechádzať všetky kroky riadka Rytmičák.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje vybraté cieľové miesto pri presúvaní položiek.
 • Tlačidlo Tap Tempo (Nastaviť tempo) je teraz možné ovládať pomocou funkcie VoiceOver.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje tlačidlo Rozpoznávanie tvárí.
 • Funkcia VoiceOver teraz upozorňuje, že slučka Apple Loop bola potiahnutá na nepodporované miesto v mriežke Live Loops.
 • Prehliadač slučiek je teraz plne prístupný pomocou funkcie VoiceOver.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje tlačidlo Resetovať filter v Prehliadači slučiek. 
 • Keď je zapnutá možnosť Sledovať, posuvník variácií Kopák a rytmičák je vo funkcii VoiceOver podľa očakávania zakázaný.
 • Vylepšilo sa používanie funkcie VoiceOver na navigáciu a úpravu ovládacích prvkov efektov v Efektových pedáloch.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje aktuálne hodnoty dĺžok nôt počas ich úprav v nástroji Piano Roll.
 • Tlačidlo Prehrať pre video v zvukových balíkoch Producenti a Interpreti je teraz prístupné pomocou funkcie VoiceOver.
 • Posuvník Vstup pre nové zvukové nahrávky je teraz prístupný pomocou funkcie VoiceOver.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje počet nových dostupných slučiek vo vyskakovacom okne tlačidla Získať viac Apple Loops.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje posuvník hlasitosti vo vyskakovacom okne Slučky.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje počet dostupných hlásení v Knižnici zvukov.
 • Oznámenia funkcie VoiceOver pre Časové pravítko sa teraz pri zmene formátu z Taktov a Dôb zmenia na sekundy/milisekundy.
 • Názvy ovládacích prvkov oznámené funkciou VoiceOver sa teraz zhodujú so zodpovedajúcimi názvami v Pomocníkovi GarageBandu.
 • Funkcia VoiceOver už pri používaní elektronických basových nástrojov sústavne neoznamuje hodnoty ovládacích prvkov Odseknutie a Rezonancia ako 100 %.
 • Teraz je možné importovať slučky do nástroja Sampler pomocou funkcie VoiceOver.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje čísla riadkov v Rytmickom sekvenceri.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje zmeny hodnôt tlačidla Automaticky prehrať v časti Smart Instruments.
 • Pri mazaní, kopírovaní, vkladaní alebo duplikovaní zvukovej nahrávky sa hlásenia funkcie VoiceOver už neprerušujú.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje tlačidlo Zistite viac o ovládacom paneli.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje tlačidlo Stupnica pri používaní nástroja Erhu.
 • Funkcia VoiceOver teraz pri nahrávaní poskytuje zvukový odpočet.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje ovládacie prvky ekvalizéra v plugine Amp.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje ovládacie prvky klávesnice pri používaní nástroja Sampler.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje vybraté stupnice pri používaní nástroja Sampler.
 • Klávesnica Smart Keyboard je teraz plne prístupná pomocou funkcie VoiceOver.
 • Funkcia VoiceOver už neoznamuje hodnotu „null, null“, kým sa v GarageBande zobrazuje indikátor načítavania.
 • Funkcia VoiceOver teraz oznamuje počet dostupných balíkov zvukov v okne Získať viac zvukov pre klávesy.
 • Popisný text v selektore stopy klávesnice je teraz prístupný pomocou funkcie VoiceOver.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje sekundy aj zlomky sekúnd pri potiahnutí prehrávacej hlavy.
 • Funkcia VoiceOver teraz správne oznamuje všetky tlačidlá a prvky v knižnici Live Loops.
 • Všetky obrazovky detailov položiek Knižnice zvukov sú teraz plne prístupné pomocou funkcie VoiceOver.
 • Teraz je možné vyberať a zlučovať stopy pomocou funkcie VoiceOver.
 • Pri rôznych neaktívnych ovládacích prvkoch prepínačov sa už pri používaní funkcie VoiceOver nestáva, že by sa len zdali byť aktivované.
 • Funkcia VoiceOver teraz môže aktivovať tlačidlo Automatizácia v hlavičke stopy.
 • Navigácia v nástroji Drummer pri používaní funkcie VoiceOver je teraz jednoduchšia.
 • Pri zdieľaní už funkcia VoiceOver neponúka zdieľanie skladby, keď je vybratý priečinok.
 • Tlačidlá Duplikovať a Pridať sekciu skladby sú teraz prístupné pomocou funkcie VoiceOver.
 • Ovládací prvok Nábeh na klávesnici na obrazovke je teraz prístupný pomocou funkcie VoiceOver.
 • Editor nôt je teraz prístupný pomocou funkcie VoiceOver.
 • Editor automatizácie je teraz prístupný pomocou funkcie VoiceOver.
 • Plugin Visual EQ je teraz prístupný pomocou funkcie VoiceOver.

Live Loops

 • Bunky Live Loops sa teraz spoľahlivo prehrávajú v celej svojej dĺžke nastavenej v editore.
 • Po niekoľkonásobnom upravení tempa skladby sa bunky Live Loops teraz prehrávajú konzistentne podľa očakávania.

Obsah

 • Pri počúvaní ukážky slučky interpreta sa teraz video s ukážkou prestane prehrávať.

Export a zdieľanie

 • Exportované alebo zdieľané projekty teraz obsahujú zvuk z pluginov AUReverb2 použitých v projekte.

Pluginy

 • Funkcia Sustain v produkte Alchemy teraz spoľahlivo ovplyvňuje stláčanú notu.

Odvolanie

 • Funkcia Odvolať teraz funguje po vložení automatizácie.
Dátum zverejnenia: