Obsah zabezpečenia v systéme tvOS 14.7

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v systéme tvOS 14.7.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

tvOS 14.7

Dátum vydania: 19. júla 2021

Analytics

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný získať prístup k analytickým dátam

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30871: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

App Store

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná obísť určité nastavenia ochrany osobných údajov

Popis : Dochádzalo k problému s povoleniami, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-31006: Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

Audio

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie apky alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30781: tr3e

AVEVideoEncoder

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30748: George Nosenko

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

CoreAudio

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30775: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Prehrávanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu apky

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30776: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CoreText

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30789: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro, Sunglin z tímu Knownsec 404

Crash Reporter

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30774: Yizhuo Wang z tímu Group of Software Security In Progress (G.O.S.S.I.P) na Šanghajskej dopravnej univerzite

CVMS

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30780: Tim Michaud (@TimGMichaud) zo spoločnosti Zoom Video Communications

dyld

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30768: Linus Henze (pinauten.de)

FontParser

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30760: Sunglin z tímu Knownsec 404

FontParser

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie súboru TIFF so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby alebo potenciálnemu odhaleniu obsahu pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30788: tr3e v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

FontParser

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30759: hjy79425575 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Identity Service

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná obísť kontroly podpisu kódu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním podpisu kódu, ktorý bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30773: Linus Henze (pinauten.de)

Image Processing

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30802: Matthew Denton (Google Chrome Security)

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30779: Jzhu, Ye Zhang (@co0py_Cat) z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30785: CFF z tímu Topsec Alpha Team, Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Kernel

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Útočník so zlými úmyslami s ľubovoľným prístupom na čítanie a zápis môže byť schopný obísť funkciu Pointer Authentication

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30769: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Útočník, ktorý už dosiahol spustenie kódu v režime jadra, môže byť schopný obísť bezpečnostné opatrenia v pamäti jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30770: Linus Henze (pinauten.de)

libxml2

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-3518

WebKit

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2021-30758: Christoph Guttandin zo spoločnosti Media Codings

WebKit

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30795: Sergei Glazunov z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30797: Ivan Fratric z tímu Google Project Zero

Ďalšie poďakovanie

Assets

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Cees Elzinga.

CoreText

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro.

Power Management

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) z tímu Alibaba Security Pandora Lab, Csaba Fitzl (@theevilbit) a Lisandro Ubiedo (@_lubiedo) z tímu Stratosphere Lab.

Dátum pridania záznamu: 7. júna 2023

Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Sandbox

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security.

sysdiagnose

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Carter Jones (linkedin.com/in/carterjones/) a Tim Michaud (@TimGMichaud) (Zoom Video Communications).

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: