Čo je nové pre firmy v systéme macOS Monterey

Prečítajte si viac o obsahu pre firmy, ktorý spoločnosť Apple vydala pre systém macOS Monterey.

Aktualizácie systému macOS zlepšujú stabilitu, výkon alebo kompatibilitu vášho zariadenia a odporúčajú sa pre všetkých používateľov. Správcovia zariadení môžu spravovať aktualizácie softvéru pomocou riešenia správy mobilných zariadení (MDM). 

Informácie o všeobecných vylepšeniach nájdete na stránke o aktualizáciách systému macOS Monterey.

Podrobnosti o tom, čo sa v týchto aktualizáciách týka zabezpečenia, nájdete v článku Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.


macOS Monterey 12.6.4

 • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval obchádzanie zámku MDM na Macu s bezpečnostným čipom Apple T2.

 


macOS Monterey 12.6.3

 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa pri použití správy MDM na inštaláciu aktualizácie systému macOS 12 Monterey mohol nainštalovať systém macOS 13 Ventura.
 • Nástroj príkazového riadka softwareupdate už neuvádza systém macOS 13 Ventura ako dostupnú aktualizáciu, ak ju správa MDM odložila.

 


macOS Monterey 12.6.1

 • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval, že oneskorenie zobrazenia systému macOS 13 ako aktualizácie softvéru bolo možné dosiahnuť len pomocou nastavení pre oneskorenie hlavnej aj vedľajšej verzie operačného systému.
 • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval, že menu Wi-Fi nebolo k dispozícii na obrazovke aktivácie po vykonaní operácie Vymazať celý obsah a nastavenia.
 • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval, že po pripojení k sieti so zabezpečením WPA Personal sa mohla vyskytnúť chyba „kľúčenka sa nenašla”.
 • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval, že aktualizácia softvéru sa začala, no nestiahla.

 


macOS Monterey 12.5

 • Zvyšuje výkon pre klientov Xsan v DLC a v rámci konfigurácií s vysokým výkonom.
 • Zvyšuje stabilitu pri používaní sieťových rozšírení.
 • Zvyšuje stabilitu rozšírenia SSO Kerberos pri zmenách hesiel.

     


macOS Monterey 12.4

 • Je pridaná podpora prihlasovania pomocou spravovaného Apple ID, ktoré je združené so službou Google Workspace.
 • Riešenia správy MDM môžu po zadaní príkazu InstallLater dopytovať ďalšie informácie o stave aktualizácie.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sieť pri používaní viacerých sieťových rozšírení alebo pri používaní sieťového rozšírenia s adaptérom Ethernet prestala reagovať.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa rozšírenie SSO Kerberos nedarilo znova pripojiť alebo prihlásiť automaticky.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa odkazy na Microsoft Teams neotvárali z prehliadača Safari.
 • Vyriešil sa problém na počítačoch Mac s procesorom Intel, v dôsledku ktorého bolo na návrat do prihlasovacieho okna po pokuse o resetovanie hesla potrebné zadať heslo firmvéru.

     


macOS Monterey 12.3.1

 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého sa aktualizácia softvéru mohla zaseknúť so zobrazeným logom Apple a indikátorom priebehu.

     


macOS Monterey 12.3

 • Zo systému macOS bola odstránená súčasť Python 2.7.
 • Nastavenie AirPlay prijímača na Macu možno obmedziť pomocou riešenia MDM.
 • Zlepšila sa spoľahlivosť spravovaných aktualizácií softvéru pri použití príkazu InstallLater.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého prestávali reagovať vyhľadávania aktualizácií softvéru.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého zlyhávali požiadavky DNS pri používaní softvéru Cisco AnyConnect.
 • Vyriešil sa problém s používaním autentifikácie NTLM na tlačových serveroch SMB, ktoré povoľujú aj autentifikáciu Kerberos.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého apka Safari zobrazovala výzvu na poskytnutie certifikátu identity viackrát.
 • Vyriešil sa problém na počítačoch Mac s bezpečnostným čipom Apple T2, v dôsledku ktorého bolo na návrat do prihlasovacieho okna po pokuse o resetovanie hesla potrebné zadať heslo firmvéru.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého nebolo možné ukladať dokumenty Microsoft Office na oddiely Xsan alebo StorNext.

     


macOS Monterey 12.2

 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil prehľadávaniu pošty v Microsoft Outlooku.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil autentifikácii na tlačovom serveri s Windowsom a zvýšenou úrovňou autentifikácie RPC.
 • Vyriešil sa problém s otváraním webových stránok pri používaní overeného proxy servera so sieťovým rozšírením.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého mohli sieťové rozšírenia po dlhom používaní prerušovane strácať pripojenie.

     


macOS Monterey 12.1

 • Počítače Mac s čipom Apple Silicon pripojené k sieti Ethernet sa teraz môžu aktivovať automaticky, keď správa MDM vykonáva operáciu Vymazať celý obsah a nastavenia.
 • Zdieľanie obrazovky je teraz možné zapnúť vzdialene iba prostredníctvom správy MDM.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého bolo možné povoliť iCloud Fotky, hoci boli obmedzené správou MDM.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil funkcii Aktualizácia softvéru v rozpoznaní vynútenia overenia karty Smart Card.
 • Vyriešil sa problém, ktorý bránil rotácii kľúčov obnovy FileVaultu.

     


macOS Monterey 12.0.1

Systém macOS Monterey obsahuje nové funkcie, ako napríklad Vymazať celý obsah a nastavenia, aktualizácie na vylepšenie softvéru MDM a ďalšie vylepšenia správy zariadení.

Správa zariadení

 • MDM môže na počítačoch Mac s čipom Apple Silicon alebo bezpečnostným čipom Apple T2 vykonávať funkciu Vymazať celý obsah a nastavenia.
 • Príkazy týkajúce sa aktualizácie softvéru MDM podporujú nové funkcie, ako je odklad inštalácie používateľom v prípade použitia príkazu InstallLater alebo oznámenie o odpočítavaní v prípade použitia príkazu InstallASAP.
 • Pomocou MDM je možné odstrániť systémové rozšírenia.
 • MDM môže povoliť používateľom, ktorí nie sú správcami, schvaľovať rozšírenia jadra.
 • Registrácia používateľov podporuje službu iCloud Drive a spravované apky.
 • Na riadených zariadeniach je možné zabrániť používaniu súkromných prenosov cez iCloud. Prečítajte si, ako pripraviť sieť na súkromné prenosy cez iCloud.
 • MDM môže nakonfigurovať a povoliť protokolovanie firewallu.

Opravy chýb a ďalšie vylepšenia

 • Na Macu s čipom Apple Silicon môžete kombináciou klávesov Option-Shift-Return a zadaním kľúča obnovy FileVaultu odomknúť disk a dostať sa do prihlasovacieho okna systému macOS.
 • Počítače Mac s čipom Apple Silicon podporujú roamingové štandardy Wi-Fi 802.11r, 802.11k a 802.11v.
 • Systém teraz podporuje možnosť IPv6-Only-Preferred v rámci protokolu DHCPv4.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého nebolo možné nainštalovať spravované aktualizácie softvéru, keď nie je prihlásený žiadny používateľ.
 • Vyriešil sa problém, pri ktorom sa na pozadí neočakávane zobrazuje výzva na overenie proxy serverom.
 • Webové stránky bez hlavičky s autentifikáciou www sa už pri používaní profilu SSO Kerberos Extensible dajú načítať.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého mohla tlač z používateľských účtov služby Active Directory zlyhať.
 • Vyriešil sa problém s vlastníctvom oddielu, keď sa pred vytvorením používateľa v systéme použila funkcia Zámok obnovy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: