Zistenie sériového čísla batérie MagSafe

Prečítajte si, ako zistiť sériové číslo batérie MagSafe. 

Vyhľadanie na batérii MagSafe

Sériové číslo sa nachádza pod magnetickým krúžkom. 

Vyhľadanie v Nastaveniach

  1. Pripevnite batériu MagSafe k zadnej strane modelu iPhonu kompatibilného s batériou MagSafe. 
  2. Na iPhone prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Externá MagSafe batéria.
Dátum zverejnenia: