Systémy iOS 14.4.1 a iPadOS 14.4.1 nie sú k dispozícii pre oneskorenú aktualizáciu softvéru

Spoločnosť Apple vám odporúča vykonať aktualizáciu na systém iOS 14.4.2 a iPadOS 14.4.2 alebo novší. 

Tento článok je určený pre správcov siete.

Rozdiel medzi verziami 14.4.1 a 14.4.2 spočíva v odstránení zraniteľnosti Webkitu CVE-2021-1879. Správcovia môžu oneskorenie aktualizácie softvéru upraviť tak, aby používateľom umožňovali inštaláciu verzie 14.4.2, ktorá bola zverejnená 26. marca 2021, alebo inštaláciu konkrétnej verzie operačného systému pomocou príkazu Schedule OS Update (Naplánovať aktualizáciu operačného systému). Informácie o nastavení oneskorenia alebo odoslaní tohto príkazu získate od svojho dodávateľa správy MDM.

Dátum zverejnenia: