Opakované prehrávanie hudby na zariadení s Androidom

Prečítajte si, ako zapnúť alebo vypnúť opakované prehrávanie v apke Apple Music na zariadení s Androidom.

Opakované prehrávanie albumu alebo playlistu

 1. Otvorte apku Apple Music.
 2. Začnite prehrávať album alebo playlist.
 3. Naspodku obrazovky klepnite na skladbu, ktorá sa prehráva.
 4. Na obrazovke, ktorá sa zobrazí, klepnite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie v pravom dolnom rohu.
  Android so zobrazeným tlačidlom Ďalšie v pravom dolnom rohu obrazovky.
 5. V hornej časti obrazovky Ďalšie klepnite na tlačidlo Opakovať Tlačidlo Opakovať toľkokrát, aby sa zmenilo na Opakovať všetky. Keď je tlačidlo Opakovať zvýraznené, funkcia Opakovať všetky je zapnutá.
  Android so zapnutou funkciu Opakovať všetky v hornej časti obrazovky Ďalšie.


Opakované prehrávanie skladby

 1. Otvorte apku Apple Music.
 2. Začnite prehrávať skladbu.
 3. Naspodku obrazovky klepnite na skladbu, ktorá sa prehráva.
 4. Na obrazovke, ktorá sa zobrazí, klepnite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie v pravom dolnom rohu.
  Android so zobrazeným tlačidlom Ďalšie v pravom dolnom rohu obrazovky.
 5. V hornej časti obrazovky Ďalšie klepnite na tlačidlo Opakovať Tlačidlo Opakovať toľkokrát, aby sa zmenilo na Opakovať jednu. Keď je tlačidlo Opakovať zvýraznené a zobrazuje sa číslica 1, funkcia Opakovať jednu je zapnutá.
  Android so zapnutou funkciu Opakovať jednu v hornej časti obrazovky Ďalšie.


Vypnutie opakovaného prehrávania

 1. Otvorte apku Apple Music.
 2. Naspodku obrazovky klepnite na skladbu, ktorá sa prehráva.
 3. Na obrazovke, ktorá sa zobrazí, klepnite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie v pravom dolnom rohu.
  Android so zobrazeným tlačidlom Ďalšie v pravom dolnom rohu obrazovky.
 4. V hornej časti obrazovky Ďalšie klepnite na tlačidlo Opakovať jednu alebo Opakovať všetky toľkokrát, aby sa zmenilo na tlačidlo vypnutého opakovaného prehrávania. Keď tlačidlo Opakovať nie je zvýraznené, opakované prehrávanie je vypnuté.
  Android s vypnutým opakovaným prehrávaním v hornej časti obrazovky Ďalšie


Ak sa tlačidlo Opakovať nezobrazuje

 • Uistite sa, že apka Apple Music je aktualizovaná na najnovšiu verziu.
 • Ak prehrávate hudbu v poradí automatického prehrávania, tlačidlo Opakovať sa nezobrazuje. Skladby v poradí automatického prehrávania nemožno opakovať. Ak prehrávate hudbu s opakovaním, bude sa prehrávať len táto hudba. Poradie automatického prehrávania sa zobrazí až po vypnutí opakovaného prehrávania. Prečítajte si viac o automatickom prehrávaní.


Opakované prehrávanie hudby na ďalších zariadeniach

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: