Opakované prehrávanie hudby na iPhone

O zapnutie alebo vypnutie opakovaného prehrávania môžete požiadať Siri. Opakované prehrávanie môžete zapnúť alebo vypnúť aj manuálne v apke Hudba.

Požiadanie Siri o opakované prehrávanie hudby

Opakované prehrávanie môžete ľahko zapnúť alebo vypnúť tak, že požiadate Siri. Stačí povedať napríklad:

 • „Hej, Siri, prehrávaj opakovane tento album.“
 • „Hej, Siri, prehrávaj opakovane tento playlist.“
 • „Hej, Siri, prehrávaj opakovane túto skladbu.“
 • „Hej, Siri, vypni opakovanie.“

Prečítajte si o ďalších spôsoboch, ako môžete pomocou Siri prehrávať a ovládať hudbu.


Opakované prehrávanie albumu alebo playlistu

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Začnite prehrávať album alebo playlist.
 3. Naspodku obrazovky klepnite na skladbu, ktorá sa prehráva.
 4. Na obrazovke, ktorá sa zobrazí, klepnite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie v pravom dolnom rohu.
  iPhone so zobrazeným tlačidlom Ďalšie v pravom dolnom rohu obrazovky
 5. V hornej časti obrazovky Ďalšie klepnite na tlačidlo Opakovať Tlačidlo Opakovať toľkokrát, aby sa zmenilo na Opakovať všetky. Keď je tlačidlo Opakovať zvýraznené, funkcia Opakovať všetky je zapnutá.
  iPhone so zapnutou funkciu Opakovať všetky v hornej časti obrazovky Ďalšie.


Opakované prehrávanie skladby

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Začnite prehrávať skladbu.
 3. Naspodku obrazovky klepnite na skladbu, ktorá sa prehráva.
 4. Na obrazovke, ktorá sa zobrazí, klepnite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie v pravom dolnom rohu.
  iPhone so zobrazeným tlačidlom Ďalšie v pravom dolnom rohu obrazovky.
 5. V hornej časti obrazovky Ďalšie klepnite na tlačidlo Opakovať Tlačidlo Opakovať toľkokrát, aby sa zmenilo na Opakovať jednu. Keď je tlačidlo Opakovať zvýraznené a zobrazuje sa číslica 1, funkcia Opakovať jednu je zapnutá.
  iPhone so zapnutou funkciu Opakovať jednu v hornej časti obrazovky Ďalšie.


Vypnutie opakovaného prehrávania

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Naspodku obrazovky klepnite na skladbu, ktorá sa prehráva.
 3. Na obrazovke, ktorá sa zobrazí, klepnite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie v pravom dolnom rohu.
  iPhone so zobrazeným tlačidlom Ďalšie v pravom dolnom rohu obrazovky.
 4. V hornej časti obrazovky Ďalšie klepnite na tlačidlo Opakovať jednu alebo Opakovať všetky toľkokrát, aby sa zmenilo na tlačidlo vypnutého opakovaného prehrávania. Keď tlačidlo Opakovať nie je zvýraznené, opakované prehrávanie je vypnuté.
  iPhone s vypnutým opakovaným prehrávaním v hornej časti obrazovky Ďalšie.


Ak sa tlačidlo Opakovať nezobrazuje


Opakované prehrávanie hudby na ďalších zariadeniach

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: