Zobrazenie textu skladby a spievanie si pri počúvaní Apple Music na Apple TV

Svoje obľúbené skladby si môžete spievať pomocou dokonale načasovaného textu, ktorý sa zobrazuje po jednotlivých riadkoch a zvýrazňuje sa po dobách. V skladbách môžete upraviť hlasitosť vokálov, vďaka čomu si môžete spievať pri počúvaní svojej obľúbenej hudby. Tieto funkcie máte k dispozícii s predplatným Apple Music.

Ako si zobraziť text skladby na Apple TV

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Spustite prehrávanie skladby z katalógu Apple Music.
 3. Ak chcete zobraziť alebo skryť synchronizovaný text skladby, naspodku obrazovky vyberte Text skladby tlačidlo Text skladby. Nezobrazuje sa tlačidlo Text skladby?Apple TV so synchronizovaným textom skladby na obrazovke


Ak sa na Apple TV nezobrazuje text skladby

Ak sa tlačidlo Text skladby tlačidlo Text skladby nezobrazuje, synchronizovaný text nie je pre danú skladbu k dispozícii.

Ak nie je k dispozícii synchronizovaný text skladby, možno si budete môcť zobraziť text skladby vcelku.

 1. Spustite prehrávanie skladby z katalógu Apple Music.
 2. Naspodku obrazovky vyberte Viac tlačidlo Viac
 3. Vyberte možnosť Zobraziť celý text skladby.


Používanie funkcie Apple Music Sing na Apple TV 4K (3. generácia)

 1. Otvorte apku Apple Music. 
 2. Spustite prehrávanie skladby z katalógu Apple Music.
 3. Ak sa synchronizovaný text skladby nezobrazí automaticky, naspodku obrazovky vyberte Text skladby tlačidlo Text skladby.
 4. Na diaľkovom ovládači Apple TV Remote (3. generácia) stlačte tlačidlo Späť a potom vyberte Mikrofón tlačidlo Hlasitosť vokálovNezobrazuje sa tlačidlo Mikrofón?
 5. Ak chcete upravovať vokály, stlačte tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na diaľkovom ovládači Apple TV Remote (3. generácia).Úprava vokálov na Apple TV pomocou funkcie Apple Music Sing


Ak sa tlačidlo Mikrofón nezobrazuje


Ak je text skladby nesprávny alebo nie je k dispozícii

Chýbajúce alebo nesprávne texty skladieb môžete nahlásiť na stránke www.apple.com/feedback/apple-music.html.


Dostupnosť Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: